Kandidáti

Č. 1 Hana Markulinec Moravcová, majitelka rodinného pekařství

Narodila jsem se v Horních Počernicích a vychovala jsem tady i své dva, dnes už dospělé syny. Po vystudování Střední zdravotnické školy jsem pracovala na klinice ortopedie v Praze jako sálová instrumentářka. Nyní jsem jednatelkou rodinné firmy, kterou v roce 1991 založil můj tatínek a maminka
rodinnou firmu pekařství, kde jsem dodnes jednatelkou.
Jsem předsedkyní Nadačního fondu Šance, který podporuje počernické děti, rodiny a seniory, členkou správní rady SKP HOPO, kde je azylový dům a také působím jako členka výboru fotbalového klubu SC Xaverov, který se věnuje fotbalu dětí a mládeže. Všechny tyto pozice zastávám bezplatně.
Záleží mi na Horních Počernicích. Jsme sice středně velká městská část, ale zachováváme
si charakter malé obce, kde se většina lidí zná. Chtěla bych vrátit mezi lidi korektnost, otevřené jednání, úsměvy na tvářích.
Mými osobnostními vzory jsou pro mě T. G. Masaryk, Milada Horáková, Tomáš Baťa. Velcí bojovníci za pravdu a vlastní názor.

🧩Volte Šanci pro všechny z Počernic
🧩Volte Šanci pro Počernice

Č. 2 Bc. Jaroslav Kočí, radní MČ Praha 20, sportovní trenér

Od narození žiji v Horních Počernicích. Od útlého dětství hraji lední hokej. Dvakrát jsem se v tomto sportu stal mistrem republiky a nyní jsem kapitánem hokejového týmu HCHP, které reprezentuje naši městskou část. Vystudoval jsem vysokou školu se zaměřením sportovní trenér a volnočasový pedagog. Této práci se od dokončení studií věnuji dodnes. Jsem ženatý, mám dvě děti. Čtrnáct let jsem pracoval v DDM, kde jsem vybudoval florbalový tým HorsePower Horní Počernice a vedl sportovní oddělení. Několikrát se nám podařilo vyhrát ligu vedenou Českou florbalovou unií: Za jeden z největších úspěchů můžeme považovat výhru druhé ligy Juniorů v sezóně 2016/2017, a to s ohledem na podmínky pro sport v naší městské části. Díky mým zkušenostem získaným v DDM jsem byl jedním z iniciátorů debaty o potřebě sportovní haly pro naše sportovní kluby a žáky základních škol.
V posledním volebním období jsem působil na postu uvolněného radního pro sport, IT, komunikaci se spolky a územní plán. Za mého působení v této funkci se podařilo inovovat informační systém volnočasových aktivit a elektronickou mapu všech míst kde si v Horních Počernicích můžete aktivně odpočinout, vy i vaše děti. Dále se podařilo dohodnout se s firmou Cetin o přivedení optických kabelů pro rychlejší internet, neboť covidová krize ukázala, že potřeba rychlého internetu je aktuální nejen pro podnikatele, ale i pro domácnosti. Spolupracoval jsem se školami na obnově jejich sportovních zařízení, a to jak vnitřních, tak venkovních. Vymýšlel jsem nové aktivity, které nám v naší obci chybí jako pumtrack pro nejmenší, závodní dráhu s benzínkou nebo ohniště u rybníku Eliška. Podílel jsem se na přípravě projektu sportovní haly a pupmtracku pro náctileté, rozpracoval úplně nová hřiště typu skatepark, parkur a revitalizaci počernického koupaliště Eliška. V hlavě mám další vize, např. venkovní lezeckou stěnu na komíně bývalého výměníku, který je zhruba 14 metrů vysoký. Mým cílem je „dostat“ více peněz do sportu, dokončit tělocvičnu v Jívanské, ekonomicky
spravovat sportovní zařízení a udržovat je na vysoké úrovni. Mezi mé záliby patří rodina, hokej, motorsport, florbal, výlety do přírody, chalupaření.

🧩Volte Šanci pro rozvoj a práci
🧩Volte Šanci pro Počernice
Č. 3 Ing. Alexandra Janáčková, vedoucí oddělení, ÚMČ Praha 2
 
Narodila jsem se v Praze 2, ale Horní Počernice jsou mým domovem již 20 let. Mezi lety 2006 – 2019 jsem se denně setkávala s Vámi, občany, na úřadu naší městské části. Mým oborem byla převážně státní správa – osobní doklady, evidence obyvatel, matrika, živnostenská oprávnění, ale také třeba organizace voleb nebo organizační podpora tehdejšího výboru pro partnerství mezi naší MČ a městy Brunsbüttel a Mions, díky němuž, mimo jiné, děti z počernických škol, divadelníci nebo děti ze ZUŠ poznávaly své vrstevníky, kulturu i místní život ve Francii a v Německu. Tato pozice mi dala unikátní vhled do správy naší městské části, na radosti, ale také problémy, se kterými se každodenně potkáváme. Během třinácti let v úřadu jsem v Horních
 Počernicích poznala každý kousek – od Čertous, kde jsem se účastnila svateb jako matrikářka, až po Xaverovský Háj, kde venčím našeho psa. Při práci jsem se seznámila s celou řadou počernických osobností, aktivními a inspirativními lidmi, kteří dodnes utvářejí život naší komunity. Všechna tato setkání a zážitky můj zájem o Horni Počernice a dění v nich jen prohloubily.
Chci pro Vás a Vaše děti to, co pro sebe – skvěly život, krásné a zdravé prostředí a
prosperitu naší městské části. Nejen pro nás, co zde žijeme, ale i pro návštěvníky.
 🧩Volte Šanci pro spokojený život
🧩Volte Šanci pro Počernice

Č. 4 Martin Nagy, senior manažer, auditor

Pocházím z města chemie z Neratovic. V letech 1987-89 jsem jako student jezdil denně „Na Xaverov“, netušíc, že se tu jednou usídlím. Následně jsem vystudoval pedagogickou fakultu University Karlovy. V 90.letech se naskytla možnost působit 8 let ve vedení menší obce a troufám si říct, že spolu s ostatními, úspěšně. Od malička aktivně sportuji a později jsem se stal i trenérem fotbalu, kde se věnuji malým dětem. V tom s radostí pokračuji i zde v Horních Počernicích.
Profesní život člena vrcholového managementu jedné korporace, mě dal možnost žít nějaký rok v Německu a následně okusit i jaké to je pracovat s lidmi v dalších místech světa jako například JAR, Čína, Indie, Mexiko a jiné. Tato životní zkušenost spojená s dlouhodobým, častým cestováním a vedením teamu lidí různé mentality dosti odlišných národů mě obohatila a naučila nejvíce. V posledních 3 letech, nás osud spolu s rodinou dovedl se usadit právě v Horních Počernicích a není mi lhostejné kde žiji, a proto jsem se rozhodl kandidovat do komunálních voleb 2022. Jsem přesvědčen, že mám co nabídnout nám všem pro zlepšení společného života, díky právě nabraným zkušenostem, a hlavně chuti pracovat pro dobrou věc. Hlavní úsilí bych rád věnoval v oblasti sportu, školství a ekonomiky. V neposlední řadě i mezinárodním vztahům.
Mé motto pro toto období je a bude: Vrátit slušnost a politickou korektnost spolu se vzájemným respektem.
Toto, dle mého názoru zmizelo a je hlavní příčinou všech nešvarů. Bohužel následkem jsou nesplněné programy, zbytečná nevraživost politiků, a hlavně nespokojení občané.

🧩Volte Šanci pro fair play

🧩Volte Šanci pro Počernice
Č. 5 David Fiala, restaurátor a starožitník 
 
Mám to štěstí, že můj profesní život s láskou k umění a historii je mým koníčkem. Celé své dětství jsem vyrůstal v uměleckém prostředí provázané s řemeslným umem. A to z toho důvodu, že můj praděd Josef Fiala byl významným akademickým malířem Hynaisovy školy.
Můj děd byl restaurátorem malby, strýc znalec umění a sběratel a děd z matčiny strany zase restaurátor knih a grafik. Takže výtvarné i řemeslné umění procházelo celou naší rodinou přes generace s profesní tradicí již od roku 1907.
 
Mé vzdělání tedy směrovalo tímto směrem. Mé studium na umělecko-řemeslné střední škole a následné vzdělání v oboru starožitností a historie. Po studiu na počátku 90.let po obnovené demokracii jsem začal podnikat a jak jinak než ve svém oboru, a tímto jsem navázal na tradici, kterou započal můj praděd. Letos jsou to již 3 dekády, co řídím úspěšnou společnost, která se zabývá restaurováním a obnovou památek a výtvarného umění starých mistrů. Zabýváme se též uměním současným a propagací začínajících výtvarníků, a to pod heslem „POKUD NEBUDEME V SOUČASNOSTI PODPOROVAT MLADÉ VÝTVARNÍKY, NEBUDEME MÍT V BUDOUCNU STARÉ MISTRY“. Pořádáme výstavy a jejich rozvoj jsem před 10 lety založil nadační fond Dům umění. Horní Počernice se staly mým domovem osobním i profesním již před mnoha lety a mé nové
angažmá v komunální politice v naší obci mě donutilo z důvodu absence slušnosti ve společnosti. Vedení obce by primárně mělo být nastaveno tak, aby obci pomáhalo v jejím rozvoji. Jako počernický obyvatel a pozorovatel to vnímám jako přesný opak. Budu rád, pokud budu mít příležitost zúročit své zkušenosti v naší nejbližší společnosti pod heslem „SE SLUŠNOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ“.

🧩Volte Šanci pro slušnost

🧩Volte Šanci pro Počernice

Č. 6 Ing. Pavel Wágner, arborista, soudní znalec

Narodil jsem se v Brandýse nad. Labem, ale již od narození žiji v Horních Počernicích.
Patřím již do páté generace jedné rodové linie žijící ve Svépravicích.
V současnosti se již více než dvacet let profiluji v oboru arboristika – péče o dřeviny rostoucí
mimo les. Zabývám se jak praktickou péčí o stromy ve městech, tak i jejich posuzováním
jako soudní znalec.
Jsem velkým fandou městské cyklistiky jako alternativního způsobu dopravy a celkově jsem
příznivcem „jedné stopy“.
Práce v oblasti samosprávy městské části, jakou jsou Horní Počernice, je především o
službě, využití odborných i osobních zkušeností, o dobrých vztazích se svým okolím i
výborné znalosti místních poměrů. Svou činností bych rád podpořil ty, kteří se rozhodli
nabídnout svůj potenciál i čas pro hospodárné a koncepční vedení městské části bez
nutného politického zabarvení. V komunální politice bychom měli podpořit zejména ty, které
známe, kteří něco umí a jsou ochotni se o to podělit s ostatními. Zajímejme se o to, kdo a co
již pro naší městskou část udělal, nebo může udělat. Dát hlas pouze politické straně bez
bližší znalosti kandidátů a jejich konkrétní činnosti je v důsledku dle mého názoru horší než k
volbám nejít vůbec. V tom vidím odpovědnost každého voliče.

🧩Volte Šanci pro zeleň

🧩Volte Šanci pro Počernice

Č. 7 Dominik Luks, fitness trenér

Od dětství se věnuji mnoha druhům sportu. Je to má největší záliba. Atletika, thaibox, MMA a
jiné. V těchto odvětvích jsem se stal juniorským mistrem České republiky ve skoku vysokém
a vícemistrem ve skoku dalekém.
V roce 2019 jsem byl kondičním trenérem amerického fotbalového týmu Prague Lions a
dopomohl jsem mu k výhře v Czech Bowlu 2019.
 Momentálně jsem spolumajitel společnosti Sport Athlete. Trénuji MMA v organizaci MMAA,
kondiční a silovou přípravu, volnočasové aktivity se zaměřením na rozvoj mobility, jsem
rozhodčí MMA s licencí A+ od UFC. Věnuji se baňkování, fascialním nožům a sportovním
masážím, výživovému poradenství. Vedu psychomotorické tréninky pro děti. Zabývám se
motivací a psychologií ve sportu.

🧩Volte Šanci pro bezpečné Počernice

🧩Volte Šanci pro Počernice

Č. 8 MVDr. Klára Bonková, veterinární lékařka

Narodila jsem se v roce 1978 U Apolináře, odkud si mne odvezli rodiče do Horních Počernic.
Po ukončení povinné školní docházky na ZŠ Ratibořická jsem studovala na SZeŠ obor veterinární prevence v Českých Budějovicích, ve studiu jsem pokračovala na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košicích. Od listopadu 2005 působím ve veterinární ordinaci ve
Chvalkovické ulici. Ráda bych přispěla se svou „troškou do mlýna“

🧩Volte Šanci pro otevřené jednání

🧩Volte Šanci pro Počernice

Č. 9 Marek Ladomerský, živnostník, řemeslné práce

Celý svůj život žiji v Horních Počernicích. S partnerkou máme dvě dcery a akčního psa.
Od dětství se zajímám o sport, převážně o fotbal, již v 6 letech jsem začal hrát na Xaverově.
V současnosti zde působím jako hrající trenér družstva A mužů, také jsem zde členem fotbalového spolku SC Xaverov. Podnikám v oblasti stavebnictví. Mezi moje další sportovní záliby patří kite, snowboarding, běh, via ferraty a canyoning.

🧩Volte Šanci pro xaverovský fotbal

🧩Volte Šanci pro Počernice

Č. 10. Miroslav Držmíšek, sportovní ředitel, Bohemians Praha 1905

Narodil jsem se ve Vysokém Mýtě a do Horních Počernic jsem se přistěhoval před třiceti lety.
Hrál jsem zde fotbal za SC Xaverov. Později jsem se v toto klubu stal sportovním ředitelem.
V roce 2006 jsem zakotvil v SK Slavia Praha, a po devíti letech přešel do funkce sportovního
ředitele Bohemians Praha 1905.
Do počernického fotbalového klubu jsem se vrátil v roce 2012, kdy se obnovoval klub SC
Xaverov.
Jsem ženatý, mám dvě dospělé dcery a dvě vnučky.
Velký důraz kladu na rozvoj mládeže v Horních Počernicích a přeji si, aby děti a mládež
trávily svůj volný čas na hřišti, ne na ulici.

🧩Volte Šanci pro sport pro všechny generace

🧩Volte Šanci pro Počernice
Č. 11 Bc. Lenka Kočí, referentka odboru životního prostředí MHM Prahy
 
Horní Počernice jsou mým domovem již více než 10 let. Jsem vdaná, vyrůstají tu mé děti.
Vystudovala jsem vysokou školu zaměřenou na sport. Poté jsem pracovala v Domě dětí a
mládeže Horní Počernice jako vedoucí sportovního oddělení. Nyní pracuji jako ekonomka
odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.
Jsem trenérkou atletického oddílu v Sokole Horní Počernice. Sport mě baví v jakékoliv
podobě a v jakémkoliv ročním období. Ráda chodím do přírody a za kulturou. Jsem
trenérkou atletického oddílu v Sokole Horní Počernice.
Chtěla bych se podílet na chodu naší obce a pomáhat s jejím rozvojem.
 

🧩Volte Šanci pro sport pro všechny generace

🧩Volte Šanci pro Počernice
Č. 12 Roman Říha, obchodník
 
Narodil jsem se v Praze. Od jednoho roku jsem vyrůstal v Horních Počernicích. Zde jsem
chodil do ZŠ na Chvalech. Jako žák jsem hrál za Horní Počernice basketbal a volejbal.
Vystudoval jsem Integrovanou střední školu se zaměřením na vnitřní obchod.
Pracuji ve firmě Cyan s.r.o. kde se zabýváme dovozem, prodejem a výrobou materiálu a
vybavení pro autolakovny, malé provozy i soukromé osoby.
Horní Počernice vnímám jako úžasný domov pro rodinu, která žije ve městě a zároveň na
dosah přírody a sportovního vyžití. Tento ráz bych chtěl zachovat a sportovní vyžití
rozšiřovat nejen pro naše děti, ale i pro všechny občany Horních Počernic.
Jsem ženatý a máme dvě krásné děti.
Mé zájmy jsou rodina, kolo, se synem chodím na florbal, cestování a výlety do přírody,
pěstování chilli.
 

🧩Volte Šanci pro komunikaci s občany

🧩Volte Šanci pro Počernice
Č. 13 Mgr. Iva Rosová, živnostnice, prodej značkového dámského prádla
 
V Horních Počernicích žiji od narození. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Brandýse nad Labem a po jejím ukončení jsem nastoupila jako učitelka I. stupně v ZŠ Stoliňská.
Od roku 1989 podnikám a dodnes provozuji v Horních Počernicích obchod se spodním prádlem. Zajímám se o kulturu, školství a rozvoj volnočasových aktivit, kultivaci životního prostředí a udržitelný rozvoj. Třetinu svého života mám svázanou s ochotnickým divadlem v Horních Počernicích a velmi si vážím pokračovatelů, kteří pokračují v odkazu mého otce. Považuji současné Horní Počernice, i přes potíže, které život v okrajové části Prahy provází, za příjemné místo k životu a chci svým dílem přispět k jejich dalšímu rozvoji.
 

🧩Volte Šanci pro politickou kulturu

🧩Volte Šanci pro Počernice
 
Č. 14 Pavlína Křížová, servírka, restaurace U Bobra
 
🧩Volte Šanci jít na dobré pivo
🧩Volte Šanci pro Počernice
Č. 15 Tomáš Sura, kuchař a živnostník
 
Narodil jsem se v Horních Počernicích a mám je velmi rád.
I když jsem původním povoláním zedník, moje láska k vaření ze mě udělala kuchaře v Hospůdce U Bobra v Ratibořické ulici.
Mezi moje velké záliby patří sport, především lyžování a snowboarding. Ve volném čase se vracím ke své původní profesi a u našeho rodinného domu neustále něco vylepšuji a opravuji.
 
🧩Volte Šanci pro pro vzájemnou spolupráci
🧩Volte Šanci pro Počernice
Č. 16 Dita Stronová, ekonomka, analytička dotací
 
V Horních Počernicích jsem chodila do školy. V Horních Počernicích jsem sportovala. V Horních Počernicích žiji se svou rodinou. Moje děti chodí v Horních Počernicích do školy. Moje děti v Horních Počernicích sportují. Moje děti hrají v Počernicích na hudební nástroje. Krásně se nám tu žije.
Vystudovala jsem ČZU – provozně ekonomickou fakultu. Následně jsem pracovala pro auditorskou společnost, složila auditorské zkoušky a byla zapsaná do Komory Auditorů České republiky. Po narození mých dětí jsem se rozhodla auditorskou praxi na čas opustit a pracovala jsem převáženě jako hlavní účetní pro různé společnosti. V současné době pracuji jako analytik dotací.
Rozhodla jsem se kandidovat, protože jsem člověk zvídavý a zajímá mě, jak se věci tvoří a fungují. Chci se podílet na rozvoji obce ve které žiji a chci se podílet na tom, aby se nám tu žilo ještě lépe než dosud.
Co si pro Horní Počernice přeji?
Triatlonisti Horních Počernic nemají, kde trénovat plavání. Přeji si pro ně bazén.
Gymnastky každý trénink přepravují na své tréninky těžké nářadí. Přeji si pro ně vlastní tělocvičnu.
Fotbalisti jsou v nájmu. Nemají vlastní hřiště. Přeji si pro ně vlastní hřiště.
Hasiči nemají pořádné auto a svoji základnu. Přeji si pro ně lepší zázemí.
Přála bych si parky oživené vodními prvky.
Přeji si dále pokračovat v rozvoji kvality výuky na našich školách a dále podporovat rozvoj volnočasových aktivit jak pro děti i dospělé, které Dům dětí a mládeže poskytuje.
 
🧩Volte Šanci pro řešení nákladů na energie
🧩Volte Šanci pro Počernice
Č. 17 Ing. Michal Fišer, předseda, Družstvo Běluňská
 
V Horních Počernicích bydlím již více než padesát let. S manželkou jsme zde vychovali dva dospělé syny. Proto jsem se rozhodl pro nabídku aktivně přispět pro rozvoj obce, ve které jsem prožil skoro celý svůj život. Již více než deset let se pracuji ve vedení Družstva Běluňská, které se stará o bydlení pro 120 rodin. Za toto období jsme mnohokrát pomohli lidem, kteří to potřebovali. A domnívám
se, že pomoc budou v následujícím období bezmála všichni. Proto bych rád pomohl při naplňování této vize Šance pro Počernice.
Hodně se toho v Horních Počernicích za poslední roky změnilo. Rád bych, aby zůstali obcí, ve které lidé rádi, a pokud možno lépe, žijí.
 
🧩Volte Šanci na spokojené bydlení
🧩Volte Šanci pro Počernice
Č. 18 Jiří Chvalník, provozní, restaurace U Bobra
 
Od dětství žiji v Horních Počernicích, kde jsem navštěvoval základní školu. Jsem provozním restaurace U Bobra v areálu fotbalu SC Xaverov.
Zálibu v gastronomii a pohostinství jsem našel v mládí a věnuji se jí dodnes, Rád připravuji svatby, oslavy narozenin a zabíjačky, nejen pro přátele a známé.
Největším mým koníčkem je rybaření.
 
🧩Volte Šanci pro soukromé podnikání
🧩Volte Šanci pro Počernice
Č. 19 Bc. Lukáš Zadák, student, Vysoká škola chemicko-technologická
 
S Horními Počernicemi je můj život spjat již od útlého dětství, prošel jsem místní školkou, základní školou i gymnáziem. Naši městskou část jsem po mnoho let reprezentoval skrze místní florbalový oddíl a do dnešní chvíle se snažím v dětech vzbudit stejnou vášeň ke sportu, jakou mám já, a to během florbalových tréninků, při akcích a táborech pořádaných Domem dětí a mládeže.
Podle mého názoru jsou Horní Počernice dokonalým místem pro život a byl bych velice nerad, kdybych tento názor musel měnit. Rád bych se proto spolupodílel na dalším rozvoji naší městské části. Rozvoji, který si jistě zaslouží. Aktuálně studuji čtvrtým rokem Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze.
 
🧩Volte Šanci pro mladé
🧩Volte Šanci pro Počernice
Č. 20 MUDr. Martina Burdová, lékařka, chirurgie Thomayerova nemocnice
 
V Horních Počernicích žiji od roku 2016. Spolupracuji s mladými fotbalisty SC Xaverov a jako lékařka se s nimi zúčastňuji soustředění a turnajů.
V roce 2004 jsem dostudovala 1. lékařskou fakultu UK v Praze. Poté jsem pět let pracovala v Městské nemocnici v Neratovicích.
Zajímala mě chirurgie spolu s intenzivní medicínou a po složení atestace z tohoto oboru pracuji již 13 let jako chirurg v Thomayerově nemocnici na Praze 4.
Mezi mé záliby patří ošetřování koní a jízda na koni, četba, cestování. Ráda zapojím své zkušenosti a dovednosti do rozvoje naší obce.
 
🧩Volte Šanci pro pro zdraví
🧩Volte Šanci pro Počernice
Č. 21 Jan Eisenhamer, servisní technik metalografických laboratoří
 
Do Horních Počernic jsem se přistěhoval v roce 2002 a pevně zde zakořenil hlavně díky společenství lidí, se kterými jsem se zde seznámil, ale také i počernickému charakteru – spojení venkova s městem.
Vystudoval jsem elektrotechnickou střední školu a ekonomickou akademii. V současné době se živí jako servisní technik metalografických laboratoří.
Zajímá mě cestování, hudba. Rád hraji na kytaru, experimentuji i s jinými nástroji, na které neumím. Snažím se to prodat zejména ve chvalské škole při hraní s dětmi a mládeží.
Jsem ženatý a mám tři dcery.
 
🧩Volte Šanci pro děti a mládež
🧩Volte Šanci pro Počernice
Č. 22 Dana Václavíková,
 
Horní Počernice jsou mým domovem od roku 1963, kdy jsem se narodila. Zajímavá místa a zákoutí Horních Počernic jsem však začala poznávat, až když jsem si pořídila svého prvního psa, štěně Saluki. Od té doby jsou Saluki nedílnou součástí mého života. Nyní mám ve spoluvlastnictví fenku Durrinku.
Ve svém volném čase se aktivně věnuji kynologii, zejména chrtům a chrtím sportům.
Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor informatika. Po ukončení studia jsem na VŠE zůstala pracovat a po této profesní dráze jdu dodnes.
Horní Počernice považuji za skvělé místo k bydlení, ale uvědomuji si, že nic se neudělá samo.
Proto bych se ráda podílela na tom, aby toto místo bylo příjemné pro život.
 
🧩Volte Šanci pro laskavost
🧩Volte Šanci pro Počernice
Č. 23 Antonín Wagner, revizní technik elektro
 
Jsem rodák z Horních Počernic, žiji tu celý život. Pracuji stále jako OSVČ, i když jsem v důchodu. Moje odbornost je silnoproudá elektrotechnika, pracuji jako revizní technik.
Ve volném čase se věnuji výchově mládeže. Od roku 1968 jsem členem skautské organizace a ve skautském hnutí jsem aktivní dodnes. Po roce 1990 jsem byl u obnovení této organizace v Horních Počernicích. Své zkušenosti chci uplatňovat v práci s mladou generací, v naší městské části.
 
🧩Volte Šanci pro morální hodnoty
🧩Volte Šanci pro Počernice
Č. 24 František Pelikovský, kameraman
 
Narodil jsem se v Litomyšli a v Horních Počernicích žiji od roku 1988. Pracoval jsem zde čtyři roky jako pedagog v Domě dětí a mládeže, potom pět let jako učitel na ZŠ gen. Janouška na Černém Mostě. Poté jsem si zvolil živnost kameramana, což vykonávám doposud. Mám rád historii, architekturu, cestování a muziku, ale zejména své tři děti a vnoučata, kterým věnuji nejvíce času.
 
🧩Volte Šanci pro porozumění
🧩Volte Šanci pro Počernice
č. 25 Mgr. Josef Černý, učitel
 
Od roku 1978 žiji v Horních Počernicích, kde jsem řadu let působil jako učitel. Později jsem v Dolních Počernicích vedl Dětský domov. Po dalších pedagogických zkušenostech jsem se stal školním inspektorem a nyní, pokud je zapotřebí mých zkušeností, rád je předávám vysokoškolským studentům, připravujícím se na pedagogickou dráhu.
 
🧩Volte Šanci pro vzdělání
🧩Volte Šanci pro Počernice