Aktuality

🧩 Programové prohlášení Rady MČ Prahy 20

Koaliční smlouva ODS a TOP09 s podporou nezávislých kandidátů Horních Počernic, Šance pro Počernice a Počernice JINAK, uzavřená pro období 2022 - 2026🧩🤝

V neděli 9.10.2022 jsme podepsali koaliční dohodu s ODS a TOP09 s podporou nezávislých a uskupením Počernice JINAK.

 
Tato smlouva byla podepsána na základě shody na programových prioritách pro období 2022- 2026.
 
 Věříme, že společně pro Počernice odvedeme kus práce a budeme spolupracovat i s uskupeními, které budou v opozici.🧩
Děkujeme Vám, že jste přišli k volbám a zvláště děkujeme těm, kteří dali svůj hlas Šanci pro Počernice. Je to pro nás velkou ctí a zároveň je to zavazující. Vaši důvěru nezklameme.
 
1️⃣🧩
🧩Srdečně Vás zveme na předvolební setkání na Chvalské tvrzi v sobotu 10. září 2022 a těšíme se na setkání u stánku Šance pro Počernice od 10:00 do 18:00 hod.
🧩Rádi odpovíme na Vaše otázky k volebnímu programu Šance a máme pro Vás i milé překvapení: Své rady milovníkům kytiček poskytne náš host Dana Makrlíková.
Budeme se na Vás těšit🧩
🧩odkaz na událost – https://fb.me/e/2MaSNKL9y
Představujeme Vám vybrané body z programu pro nastávající volební období, dnes z kapitoly Životní prostředí:
 
🧩Obnovit Koupaliště ve Svépravicích a jeho okolí
 
🧩Revitalizovat další rybníky v katastru Horních Počernic
 
🧩Udržet vodu v krajině vybudováním nových vodních ploch, efektivní využívat dešťovou vodu
 
🧩Vykoupit nezastavitelné pozemky od soukromých vlastníků a vybudovat na nich městské sady, ovocné aleje a louky
 
🧩Zajistit úklid obce, speciálně kolem stanovišť tříděného odpadu
 
🧩Revitalizovat vnitrobloky
 
🧩Volte Šanci pro Počernice
🧩Volte číslo 1️⃣🧩
Představujeme Vám vybrané body z programu pro nastávající volební období, dnes z kapitoly Obec přátelská k rodině:
 
🧩 Získávat další pozemky do majetku městské části
 
🧩Pořádat odborné přednášky, poradenství a konzultace pro zlepšení právního vědomí občanů
 
🧩Zřídit pozici koordinátora prorodinné politiky
 
🧩Zlepšit kvalitu Hornopočernického zpravodaje: více informací, méně politických debat
 
🧩Volte Šanci pro Počernice
🧩Volte číslo 1️⃣🧩
Představujeme Vám vybrané body z programu pro nastávající volební období, dnes z kapitoly Školství, děti, mládež a senioři:
 
🧩Pokračovat ve stavbě nové budovy Základní umělecké školy a Domu dětí a mládeže
 
🧩Pokračovat v rozšiřování kapacity Domu s pečovatelskou službou
 
🧩Pokračovat ve finanční podpoře seniorů při jejich účasti na kulturních akcích
 
🧩Podporovat spolkové činnosti v naší městské části
 
🧩Spolupracovat s Platformou pro sociální bydlení
 
🧩Volte Šanci pro Počernice
🧩Volte číslo 1️⃣🧩
Představujeme Vám vybrané body z programu pro nastávající volební období, dnes z kapitoly Bezpečnost:
 
🧩Rozšířit veřejné osvětlení ve vytipovaných lokalitách
 
🧩 Usilovat prostřednictvím magistrátu HMP o změnu legislativy v oblasti nelegálních ubytoven na území naší MČ
 
🧩Spolupracovat s MHM Prahy na rozšíření kamerového systému v naší městské části
 
🧩Volte Šanci pro Počernice
🧩Volte číslo 1️⃣🧩
Představujeme Vám vybrané body z programu pro nastávající volební období, dnes z kapitoly Náklady na energie:
 
I nás trápí vysoké náklady na energie
 
Máme plán pomoci:
 
🧩V rámci udržitelnosti Horních Počernic budeme aktivně prosazovat tvorbu analýz, návrhů a výstavby např. fotovoltaických panelů, tepelných čerpadel a zateplení budov, které jsou v majetku Městské části Praha 20 či jsou svěřeny do její péče.
 
🧩Nebude to zadarmo. Pro zajištění prostředků máme připraveno zapojení konzultanta v oblasti získávání dotací na snížení energetické náročnosti, nejen pro městkou část, ale i pro občany Horních Počernic.
 
🧩Máme i plány, které možná znamenají běh na dlouhou trať, ale o to víc je potřeba s jejich realizací začít. Logistický park v Horních Počernicích v současnosti představuje tzv. městský tepelný ostrov. Vzhledem k tomu, že účinek tepelných ostrovů lze ovlivnit „zelenou
zástavbou“, chceme v rámci jednání s majiteli parku P3 znovu projednat již nařízenou náhradní výsadbu stromů a dále navrhnout ochlazení lokality prostřednictvím porostů stěn hal zelenou vegetací.
 
🧩Máme také za to, že rozloha logistického areálu, respektive jeho střech, by se měla využít ke zvýšení energetické soběstačnosti cestou fotovoltaické výroby elektřiny. Naším záměrem je vyvolat jednání s logistickým parkem P3 o spolupráci při využívání této kapacity, tak aby z ní měla prospěch i naše městská část a její obyvatelé.
 
🧩Volte Šanci pro Počernice
🧩Volte číslo 1️⃣
Představujeme Vám vybrané body z programu pro nastávající volební období, dnes z kapitoly Finance a majetek:
 
🧩Lépe hospodařit s veřejnými prostředky a v investicích na přání (participativní rozpočtování)
 
🧩Čerpat finanční prostředky z evropských dotačních programů

🧩Pokračovat v investicích do bytových domů ve správě MČ Praha 20
 
🧩Pokračovat v investicích do rekonstrukcí škol a školek
 
🧩Volte Šanci pro Počernice
🧩Volte číslo 1️⃣
Představujeme Vám vybrané body z programu pro nastávající volební období, dnes z kapitoly Výstavba a rozvoj:
 
🧩Prosadit výstavbu obecních a družstevních bytů zejména pro mladé rodiny, a to na pozemcích městské části
 
🧩Podporovat koncepční rozvoj areálu LRS na Chvalech
 
🧩Vybudovat důstojnou smuteční síň na hřbitově v ulici K Odpočinku
 
🧩Znovu navázat spolupráci s Katedrou urbanismu a územního plánování FSv ČVUT
 
🧩Volte Šanci pro Počernice
🧩Volte číslo 1️⃣

Představujeme Vám vybrané body z programu pro nastávající volební období, dnes z kapitoly Infrastruktura a doprava:
 
🧩Rekonstrukce a zklidnění Náchodské ulice ve spolupráci s TSK a MHMP
 
🧩Realizace cyklostezek, na které máme zpracované projekty
 
🧩Snížení rychlosti a odhlučnění všech dálnic v katastru Horních Počernic
 
🧩Rekonstrukce povrchů komunikací, které jsou ve správě MČ Praha 20
 
🧩Volte Šanci pro Počernice
🧩Volte číslo 1️⃣

🧩Dovolte, abychom Vás pozvali na sportovní odpoledne s Šancí pro Počernice, které se bude konat dne 4. září 2022 od 13:00 ve fotbalovém areálu FC Xaverov. Všichni jste srdečně vítáni.