Dohoda členů zastupitelstva zvolených za Šanci pro Počernice, ODS a HNP, Počernice JINAK a ANO 2011

 

 

 

 

 


Víkendová křížovka

 

VÍKENDOVÁ KŘÍŽOVKA

 


 

Proč došlo k personálním opatřením v Radě městské části Praha 20

Zkrácená důvodová zpráva k jednání zastupitelstva dne 24.2.2020

 

Zastupitelstvo Prahy 20 procházelo několik měsíců politickou krizí, protože vedení obce nemělo nadpoloviční většinu z 25 volených zastupitelů. V posledních komunálních volbách v roce 2018 zvítězilo hnutí HOP s podporou Pirátů. Byli jsme připraveni k povolebním vyjednáváním, včetně velké koalice se starostkou Alenou Štrobovou, lídrem vítězné strany. Chtěli jsme, aby nové složení rady maximálně respektovalo volební výsledky, a přitom bylo možné navázat na dosavadní práci a  projekty, udržet kontakty na důležitých institucích, např. MHMP, TSK, ŘSD a dalších.

Uskupení HOP, ANO, Počernice jinak a Společně pro Počernice spojila do koalice čtrnácti zastupitelů především snaha o výměnu dosavadní starostky a také snaha o větší transparentnost, či rozšíření pravomoci občanů podílet se na záležitostech městské části. Koaliční smlouvu však nové vedení tajilo veřejnosti až do dubna 2019, kdy ji zveřejnilo uskupení Počernice jinak pouze proto, že smlouvu vypovědělo. Vládnoucí koalici tak zůstalo pouze 12 hlasů z pětadvaceti.

Začala nová hra o získání potřebné většiny, nutné k realizaci programového prohlášení Rady městské části. Logickým krokem měla být nová koaliční jednání lídrů politických uskupení a rekonstrukce koalice tak, aby získala potřebnou většinu. K tomu bohužel nedošlo, místo toho začala zákulisní jednání, přetahování zastupitelů a obcházení lídrů.

Několikaměsíční dohadování neskončilo ani o Vánocích, patovou situaci potvrdila dvě zrušená jednání zastupitelstva koncem roku 2019, když se zastupitelé nedohodli na programu jednání (12 proti 12, jeden za KSČM se pro nemoc omluvil). Občané situaci nechápali, někteří dokonce obviňovali opoziční zastupitele, že jednání sabotují, přestože vedení hlasy opozice potřebovalo, ale jejich návrhy na doplnění programu odmítlo do jednání zařadit.

Mezitím probíhala konstruktivní jednání opozice o možnostech řešení této patové situace, i když zatím bez potřebné většiny. Vyhrocené politické a především osobní střety měly však i pozitivní účinky. Zastupitelé, které do té doby rozdělovala řada odlišných názorů, někdy dokonce averzí, si dokázali sednout k jednomu stolu a shodnout se, že je třeba urychleně řešit neúnosné problémy dosavadního vedení, které např.:

 • zastavilo investice do obecního majetku a projektů, např. Podaná ruka
 • zatajuje informace opozičním zastupitelům a neodpovídá na jejich interpelace
 • nezveřejňuje smlouvy v rejstříku smluv dle zákona
 • neřeší důležitá témata v oblasti dopravy a opravy komunikací, např. Náchodská nebo Třebešovská
 • schválilo nový statutu HPZ, který prakticky zavedl novodobou cenzuru a brání zastupitelům i občanům ve vyjádření jejich názorů
 • odvolalo předsedu redakční rady, který protestoval proti porušování tiskového zákona
 • oddaluje konstruktivní jednání s vlastníkem pozemku části sběrného dvora, což vedlo k omezení provozu a zbytečným finančním nákladům na následné úpravy
 • provádí neuvážené až účelové personální změny bez ohledu na to, že odchodem některých zaměstnanců jsme ztratili kvalifikované a spolehlivé pracovníky atd.

 

Přestože se opoziční zastupitelé snažili svolat oficiální jednání, nikdy k tomu nedošlo, naopak zesílil tlak na některé zastupitele osobně či přes sociální sítě, aby se přidali na stranu menšinové koalice. Octli se tak pod obrovským tlakem jak od některých členů dosavadní rady, tak od některých občanů. Proto vážně zvažovali, zda by k uklidnění situace pomohlo dosavadní koalici alespoň nějakým způsobem  podpořit.

Začala však neuvěřitelná licitace o placené funkce, jelikož dosavadní rada nebyla ochotna se některých postů vzdát. Více placených funkcí, zejména neuvolněných místostarostů, by však znamenalo zvýšení ročních nákladů na mzdy o statisíce, což ostře kritizovala radní Jana Hájková za ANO. Možná také proto, že pozic radních bylo méně než nových zájemců, bylo radní Hájkové oznámeno, že její pozice v radě končí a bude odvolána z důvodu nutnosti uvolnit místo pro jiné.

Nově vzniklá situace a řada dezinformací vedly k ukončení individuálních jednání dvou zastupitelů s dosavadním vedením a k odchodu hnutí ANO z už menšinové koalice, které tím klesl počet zastupitelů na deset. V této sestavě se stala podpora dosavadního vedení neudržitelná a otevřela se možnost k novým koaličním jednáním a sestavení nové většinové koalice, k níž se zástupci hnutí ANO přidali.

Do konce volebního období zbývá dva a půl roku, není tedy možné vše vyřešit, je však třeba začít a vrátit vedení naší obce důstojnost a důvěru veřejnosti. K tomu bude nutné udělat nejen kompromisy, ustoupit z některých nesmiřitelných pozic a za některými událostmi udělat tlustou čáru.

Komunální politika nemůže mít podobu nefér zápasů, kdy se soupeři snaží vyhrát za každou cenu. Jednání zastupitelstva nejsou tribunou, kde fanoušci nevhodným způsobem buď prosazují své favority, nebo naopak dehonestují soupeře. Měli bychom si uvědomit, že jako zastupitelé reprezentujeme nejen ty, kteří nám dali svůj hlas, ale bez rozdílu politické příslušnosti sloužíme všem občanům Horních Počernic.

Čtrnáct zastupitelů z uskupení Šance pro Počernice, ODS-NHP, Počernice jinak a ANO věří, že našli možnost komunikace. V nové radě nebude nikdo spjatý s tím, co někteří nazývají „staré struktury“, žádná z politických stran nebude mít v radě většinu bez širší podpory. Jednotlivé gesce budou sdíleny vždy dvěma radními ze dvou různých uskupení, bez ohledu na volební výsledky, s maximální snahou zapojit všechny zúčastněné do rozhodovacího procesu i odpovědnosti. Máme jedinečnou šanci si vyzkoušet něco jako „úřednickou vládu“, tedy model, který vychází z reality možného a zároveň má všechny dostupné předpoklady k fungování. Za sebe i za všech 14 zastupitelů bych rád vyjádřil přesvědčení, že to možné je a že proto uděláme maximum.

 


 

 


 

 


 

OTEVŘENÝ DOPIS PIRÁTSKÉ STRANĚ

 

Vážený pane předsedo,

obracíme se na Vás jako zastupitelé městské části Praha 20 – Horní Počernice, kde v současné době působí koalice v čele s uskupením Hnutí občanů Počernic s podporou Pirátů (dále jen HOP), Společně pro Počernice a Ano 2011. Z původní čtyřkoalice odešlo volební uskupení Počernice JINAK. Hlavním  důvodem jejich odchodu bylo opakované porušování koaliční smlouvy ze strany současné koalice, netransparentnost a nedodržování dohodnutých pravidel. Vládnoucí koalice zůstala menšinová a nemá potřebnou podporu většiny.

My, jako opoziční zastupitelé, jsme velmi znepokojení stylem vedení naší městské části.

Komunikace nového vedení s opozicí je nulová. Informace, které dostáváme, jsou zmanipulované a prokazatelně nepravdivé.

Probíhající výběrová řízení jsou často naprosto netransparentní:  

Tiskové zpracování místního Zpravodaje proběhlo formou inominátní ústní smlouvy, která nebyla zveřejněna. Tato smlouva posléze pozbyla platnosti a další podrobnosti opět nejsou známé. Obdobně netransparentně proběhlo i výběrové řízení na nové grafické zpracování Zpravodaje, díky kterému došlo ke značenému navýšení výdajů.  

Oponentní názory nejen nás zastupitelů, ale i občanů jsou nekompromisně cenzurovány. Na digitálních médiích jsou okamžitě mazány, do tištěných médii se nedostanou vůbec.

Dle nově schváleného statutu Hornopočernického zpravodaje RMČ přestali mít jednotliví zastupitelé prostor a mohou psát pouze za celé jedno volební uskupení v rozsahu max. 2000 znaků.  Nově ve Zpravodaji také nesmějí být zveřejňovány příspěvky politicky názorových střetů. Zpravodaj tedy slouží pouze pro chválu a pozitivní ohlasy na naše radní a jejích neomezenou sebeprezentací.

S takovou mírou cenzury se nejenom že nechceme smířit, ale spatřujeme tam i zásadní rozpory s platným Tiskovým zákonem č. 46/2000 sb.. Situace nám i občanům, kteří mají vůli se zapojovat do veřejného dění, připomíná politickou cenzuru za období totality, značně se vychylující ze standardů demokratické společnosti 21. století.

Komise RMČ jsou často nefunkční, o důležitých či kontroverzních záměrech nejsou informování vůbec a RMČ názory komisí nereflektuje.

Za necelý rok působení nové koalice došlo k značné destabilizaci místního úřadu, odkud odešla řada klíčových zaměstnanců – tajemník, vedoucí občansko-správního odboru, vedoucí ekonomického odboru, koordinátorka místní agendy a tisková mluvčí.  Ostatní zaměstnanci čelí ustavičným zásahům do nezávislého výkonu státní správy.  Nové vedení pravidla vztahu samosprávy a státní správy nerespektuje a naše výtky ignoruje.

Rozpočet pro rok 2019, který byl schválen, je natolik stručný, že je naprosto netransparentní. Jakákoliv kontrola hospodaření je tímto ztížená.

Za problematické považujeme také vracení již získaných dotací z minulého volebního období, pro neochotu pokračovat v rozjetých projektech.

Zdvořile Vás proto žádáme o Váš názor na vládnoucí koalicí v Horních Počernicích.

Jsou opravdu praktiky uskupení HOP, které vychází z původního hnutí VIZE 2014, dříve LIDEM, a její čelní představitelé jsou bývalí členové a funkcionáři Věci veřejné, v souladu s vaším programem a filosofii, kterou deklarujete – transparentnost, kontrolu moci a mocných, kontrola hospodaření, registry smluv, obrana svobody, svobodný přístup občanů k informacím i svobodu projevu, podpora demokracie a zapojení lidí do rozhodování, boj proti cenzuře, apod.?

Děkujeme Vám za vyjádření a názor na situaci.

S přátelským pozdravem a přáním hezkého dne,

 

 

Hana Markulinec Moravcová, Pavel Wágner, Eva Alexová, Kristine Karhanová Grigoryan, Petr Růžička a Jaroslav Kočí

Klub zastupitelů Šance pro Počernice

E-mail: info@sancepropocernice.cz  

Web: www.sancepropocernice.cz

 

 

 

        

 


 

NOVÉ LOGO, JAKÁ JE PRAVDA?

reakce na lživý článek pana Vacka

 

Zadat dílo do výše 200 000 Kč na základě poptávkového řízení je v pravomoci tajemníka městského úřadu, nikoliv Rady městské části. Proto se ohrazuji proti zavádějícím výrokům pana Vacka, kterými vyvolává ničím nepodložený dojem podvodu. Jinak má jako zastupitel povinnost podat trestní oznámení. Proč tak tedy neučinil? Navíc prezentuje neúplná fakta: manuál pro užití znaku a návrh loga stálo 108 000 Kč bez DPH. A před čtenáři ještě zamlčel druhou součást díla – V tomto konkrétním případě nešlo ani tak o nové logo, ale především o sjednocení způsobu prezentace naší MČ, což nám zůstane, i když nové logo nebudeme chtít používat. 

Nejen že městský znak nebyl v této době oficiálně schválený (proces jeho schválení heraldiky a výborem Poslanecké sněmovky inicioval úřad Prahy 20 v loňském roce), ale dokonce koloval v několika různých podobách. Takové nedůstojné zacházení s naším městským symbolem bylo potřeba napravit.  Požadavek na sjednocení pravidel pro úřední dokumenty (ano, opravdu má náš úřad každý úplně jiný) vzešlo od tajemníka úřadu v dubnu 2018. V květnu proběhlo poptávkové řízení a v červnu úřad zadal dílo k výrobě. Hotové ho úřad převzal 15. 11. 2018 poté, co jsem 2. 11. 2018 podepsala licenční smlouvu, kterou město získává veškerá práva na jeho další používání. Tuto smlouvu jsem podepsala na doporučení právníka úřadu.

Pravda tedy je, že HANA MORAVCOVÁ ŽÁDNÉ NOVÉ LOGO NEOBJEDNALA a po panu Vackovi budu žádat veřejnou omluvu.

Celých 6 měsíců trvalo nové radě, aby se tím zabývala, i přes upozornění zaměstnanců úřadu a také zpracovatele manuálu, který nakonec podal na městskou část žalobu.

Snaha pana Vacka (zastupitel za HOP s podporou Pirátů) neustále osočovat mou osobu, se opět ukázala jako lichá. S ohledem na to, že na naší firmu a mou osobu neustále chodí anonymy na různé úřady, vracíme se zřejmě do doby, kdy byl strach a obavy mezi lidmi běžnou záležitostí. A s tím se zastupitelé Šance pro Počernice nikdy neztotožní.

Hana Markulinec Moravcová, zastupitelka Šance pro Počernice

 


 

STŘÍPKY ZE ZASTUPITELSTVA

Vážení a milí spoluobčané,

na červnovém zasedání zastupitelstva naší městské části jsme se, jako opoziční zastupitele, hned v úvodu dozvěděli, že byl stažen bod programu týkající se podnětu na změnu Územního plánu Prahy na přeložení komunikace K Berance v rozsahu od ulice Ve Žlíbku po ul. K Odpočinku. Podnět byl připraven nekoncepčně, bez odborné rozvahy nad dopravním skeletem tohoto území a širšími vztahy a vazbami v lokalitě. Rovněž Komise výstavby a územního rozvoje tuto změnu nedoporučila. Doufejme, že nové veden naší Radnice pochopilo, že se z Platného územního plánu hl.m. Prahy nelze dělat  trhací kalendář a že je potřeba preferovat názory odborníků před populistickými gesty a sliby.

Dalším zajímavým bodem bylo jednání ohledně „Úhrady odměny za úpravu znaku a vytvoření loga MČ Praha 20“, kdy jsme rozhodovali, zda zaplatit či nezaplatit vystavěnou fakturu dle platné Licenční smlouvy. Zastupitelstvo tak řešilo problematiku, která byla v kompetenci Rady. 

V tomto konkrétním případě nešlo ani tak o nové logo, ale především o sjednocení způsobu prezentace naší MČ, což nám zůstane, i když nové logo nebudeme chtít používat. Upozorňuji, že šlo o akci, která byla a je zcela v kompetenci tajemníka úřadu.

Faktura zůstala nezaplacena více než půl roku, kvůli neschopnosti právního výkladu rozdílu mezi Licenční smlouvou na duševní vlastnictví a Smlouvou o dílo. V době konání zastupitelstva byla podána žaloba kvůli neuhrazení faktury. 

Všichni jsme si vyslechli velice svébytný právní výklad Autorského práva, předneseny panem místostarostou Benedou. Výklad pana magistra, i když byl dlouhý a obsáhlý, stejně jako diskuse, která následovala, byl v přímém rozporu se zněním platného zákona. Což je snadno ověřitelné i pro laika. Doufejme tedy, že i v tomto případě se nova Rada přikloní k názorům odborníků. Reálně nám hrozí, že i v případě, že bude faktura uhrazena, vznikne naší městské části velká škoda za soudní výlohy a penále spojené s podáním žaloby poškozené firmy.

Další překvapení na nás čekalo při jednání o bezúplatném nabytí stavby chodníku a dešťové kanalizace v ul. Ve Žlíbku. Vyšlo totiž najevo, že na rozdíl od Rady MČ nebyli opoziční zastupitelé informování o tom, že Odbor místního hospodářství tento krok z důvodů vysoké rizikovosti a finanční náročnosti nedoporučuje.  I přes toto varování koaliční zastupitelé tento bod schválili! Takto v praxi vypadá slíbená transparentnost a otevřenost nového vedení? Opozice bude dostávat pouze předem vybrané informace? Jak máme zodpovědně rozhodovat, když nemáme k dispozici potřebné podklady a neznáme celou pravdu?

Překvapivý byl i názorový veletoč zarytých odpůrců „odsvěřování“ pozemků, které jsou ve správě naší MČ. Žádost o odejmutí svěřené správy MČ Prahy 20 k dotčeným pozemkům souvisejícím s plánovaným převodem pozemků a stavby komunikace v ul. Novopacká je za účelem převodu těchto pozemku do majetku státu. Je to standardní postup z důvodu sjednocení majetkoprávních vztahů a správy pozemků a staveb na nich. Obdobné žádosti však v minulém volebním období narážely na velký odpor části zastupitelů i některých radních. Staly se předmětem kritiky a osočování těch, kteří s „odsvěřováním“ pozemků souhlasili. Bývalá opozice viděla v nesouhlasu s „odsvěřováním“ pozemků hlavní nástroj jak „držet v šachu Magistrát“ proti dostavbě Pražského okruhu. Tentokrát byla však žádost na doporučení nové Rady schválena jednohlasně. Staronoví radní a zastupitelé, kteří v minulém volebním období „odsvěřování“ pozemků odsuzovali a dávali svůj zásadní nesouhlas všemi možnými prostředky najevo, najednou změnili názor? V čem je teď rozdíl oproti minulému volebnímu období, kdy zastupitelé hlasující pro odejmutí svěření správy pozemků byli hlasitě a nekompromisně kritizování?  Pochopili snad, že Magistrát hlavního města Prahy na tento způsob komunikace neslyší a k žádným společným jednáním pak nepřistoupí?

Přeji krásné dny.

S pozdravem Ing. arch. Kristine Karhanová, zastupitelka Šance pro Počernice

 


 

Připomínka sedmého výročí úmrtí profesora Antonína Holého

Vážení a milí spoluobčané,

 dovolte mi připomenout smutné sedmé výročí úmrtí profesora Antonína Holého, který prožil svůj život v Horních Počernicích. Zemřel 16. července 2012 ve věku 75 let. Pan profesor se zabýval organickou chemií a stal se jedním z nejúspěšnějších českých vědců současnosti. Působil na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, kde také osm let působil ve funkci ředitele. Byl držitelem 60 patentů a spoluautorem 600 vědeckých prací. Dočkal se světového uznání a věhlasu a získal mimo jiné Medaili Za zásluhy od tehdejšího prezidenta Václava Havla.

Přitom se jednalo o neuvěřitelně skromného, pracovitého, ochotného a vstřícného člověka. Bylo mu přezdíváno Profesor naděje, jelikož právě díky jeho výzkumu a lékům dal šanci milionům pacientů trpících nemocí AIDS nebo virovou hepatitidou typu B. Nešťastnou shodou náhod zemřel v den, kdy se v Americe začal prodávat jeden z jeho převratných léků. Rád bych tedy touto cestou poděkoval za jeho celoživotní práci a za všechny, kteří dnes mají to štěstí brát jeho léky. Čest Vaší památce, pane profesore!

Rád bych v budoucnu v Horních Počernicích viděl pamětní desku pana profesora na počest jeho díla. Zároveň by si dle mého názoru zcela právem zasloužil Nobelovu cenu v oblasti chemie.

 

Konec úspěšného projektu Podaná ruka?

Na posledním červnovém Zastupitelstvu jsem se zeptal vedení, kdo ze současných radních má na starosti projekt Podaná ruka. Odpověď paní starostky cituji: „Současní radní mají s Podanou rukou problém, takže zvažujeme všechny cesty k ukončení tohoto projektu. Nemáme pocit, že by byl něčemu nápomocen.

Projekt Podaná ruka přitom vznikl jako zcela unikátní projekt kombinující pomoc potřebným v nouzi a podporu místních živnostníků a podnikatelů. Do projektu se připojilo 24 poskytovatelů slev a kartu pomoci získalo více jak 100 žadatelů. Osobně jsem reagoval, že kdyby projekt pomohl jen jedinému člověku, je to úžasné. Navíc projekt sklidil velkou podporu například v rámci našich partnerských měst či v rámci Národní sítě Zdravých měst, obcí a regionů po České republice.

Navzdory tomu došlo během léta ke smazání webových stránek www.podanarukahp.cz, kde mohli žadatelé a případní zájemci získat informace o možnosti zapojení. Stane se tedy Podaná ruka dalším zahozeným projektem? Apeluji na současné radní, aby svůj názor přehodnotili a nadále se snažili podpořit aktivity pro pomoc potřebným.

Závěrem mi dovolte Vám i Vašim dětem popřát úspěšné vykročení do nového školního roku!

 

Petr Růžička, váš zastupitel
Šance pro Počernice
Petr_Ruzicka@pocernice.cz

 


 

LEPŠÍ DOBŘE „UKRÁST“ NEŽ ŠPATNĚ VYMYSLET

„Vůbec mě to, po naší zkušenosti se sbírkou pro lidi postižené požárem, nepřekvapuje. Nakonec nás ještě udali na magistrátu. Původně jsem chtěla také pomoct se školní výbavou pro děti, ale když jsem zjistila, že jedině přes úřad, odmítla jsem. Potom mi bylo údajně telefonováno, ale vzápětí to bylo popřeno. Teď tam lžou všichni tak, že už sami nevědí, co komu řekli.“ Hana Moravcová

 

Akce sbírka pro azylový dům.

Vyjadřovala jsem se k situaci mnohokrát, ale bohužel nejen náš zpravodaj podléhá silné korekci, je tomu tak i na stránkách naší městské části.

Několikrát jsem uváděla věci na pravou míru, ale nehodící se komentáře mi pravidelně mizí.

Naše výzva ohledně pomoci rodičům v azylovém domě se dostala k paní starostce Štrobové a čekala jsem, že nám s ní bude moci nějak pomoct. Přeci jen je to aktivita místního občana a samozřejmě dělaná v dobré víře.

Paní starostka mi nejen že nepomohla, ale zároveň celou mojí akci udělala naprosto totožným způsobem, čímž si dárci spojily, že se jedná o totožnou akci. Bohužel nekonalo.

Nejen, že nám byl celý systém sbírky a prezentace sprostě okopírován, ale ještě jsem byla na facebookových stránkách městské části obviňována, že ,,bůh ví kam věci půjdou“ a mezi řádky bylo dárcům sděleno, že ty věci mám nejspíš sama pro sebe a je tedy bezpečnější věci darovat přímo paní starostce.

Paní starostka mi doposud neodpověděla na jediný můj dotaz či komentář, pouze je maže jako nehodící se a nechává na oficiálním Facebookovém profilu městské části pouze věci, které se jí momentálně hodí. Já momentálně nesmím příspěvky městské části komentovat vůbec. Prostě mě zablokovaly.

Na můj poslední komentář hledaly odpověď 7 hodin, když ji nenašly opět upravily příspěvek a nehodící se komentáře byly smazány. Jako vždy.

Vážená paní Štrobová, moje starostka opravdu nejste a musím říct, že mě velice překvapilo Vaše neférové jednání.

Je mi špatně z toho, jak jste využila naši krásnou a pozitivní akci k tomu, abyste si udělala nějaké své hloupé PR.

P.S. Ještě opět doplnuji, azylový dům o nic nežádal a pouze jsem ho sama oslovila s žádostí, jestli nás mohou propojit s potřebnými.

 


 

Projekt vnitřního interiéru a vybavení rekonstruované budovy Stodola

HP- interiér – final

 


 

DVOJÍ METR, ANEB SOUHLASIT JE TŘEBA, KDYŽ SE TO HODÍ.

Na květnovém zasedání zastupitelstva nám byla paní starostkou Štrobovou sdělena informace, že nové vedení Radnice předá Magistrátu hl.m. Prahy naši petici za snížení výstavby v lokalitě Nad Palečkem, jižně od sídliště Canaba. Jedná se o plánovanou výstavbu bytových domů (Ekospol) s pěti až šesti nadzemními podlažími s předpokládanou kapacitou cca 930 bytů. Petici zorganizovalo už bývalé vedení, v čele s tehdejší starostkou Hanou Moravcovou, při hledání všech dostupných prostředků, které by vedly ke snížení a regulaci kapacity zástavby v této lokalitě. Petice byla koncipována jako nástroj, kterým by obyvatelé mohli, prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy, snížit rozsah výstavby, přestože není v rozporu s platným územním plánem.

Před podzimními volbami, se petice stála terčem dohadů, stížnosti, otevřených dopisů a nevybíravých útoků ze strany některých členů HOP, Společně pro Počernice a ANO 2011. I přes jejich udání na MHMP, že prostřednictvím petice Hana Moravcová údajně zneužívá veřejných prostředků k jejímu předvolebnímu boji, protože je pod peticí podepsaná, příslušné úřady žádné pochybení nezjistily. Útoků však neubývalo, naopak gradovaly, ušetřen nebyl ani bývalý tajemník městského úřadu, který již zde nepracuje. Je proto překvapující, jak ti sami lidé po volbách změnili svůj názor, najednou pochopili, že petice byla opravdu podaná MČ a ne H. Moravcovou, a že petici podpořenou váhou (dnes již 1300) občanů, lze použít jako účinný nástroj pro zmenšení negativních dopadů nepřiměřené výstavby bytů. Těm, kterým petice tak vadila se „najednou“ docela hodí. Vždyť jde přeci o společnou věc. Doufejme tedy, že bude mít aspoň smysl.

Dalším překvapením bylo rozhodnutí nové Rady Horních Počernic nepodpořit návrh na změnu územního plánu ve smyslu přeměny zastavitelných ploch na plochy zeleně (park) v lokalitě Robotnice. Tento požadavek vzešel z veřejného fóra a jedná se o městské pozemky svěřené do správy MČ Horních Počernic. V odůvodnění Rady se uvádí, že je takový požadavek zbytečný, že by tato změna znamenala „snížení hodnoty a omezení případné další využitelnosti tohoto pozemku“.  Obecně souhlasíme s tím, že pozemky, které jednou byly územním plánem určeny k výstavbě, by se již neměly měnit na nezastavitelné, protože tím majitelům, dochází k znehodnocení dané nemovitosti. To si evidentně „najednou“ uvědomili i radní, kteří nakládají s veřejným majetkem, za který mají také odpovědnost. Nerozumíme však tomu, proč koaliční zastupitelé mají zcela odlišný názor v případě rozvojového území „Horní Počernice – východ“. Tam stejnou změnu územního plánu ve smyslu přeměny zastavitelných ploch na nezastavitelné naopak podpořili. I tam se nachází řada zastavitelných pozemků a to nejen ve vlastnictví města, ale i v soukromém vlastnictví. Možná, že „z cizího krev neteče“, ale některé městské pozemky jsou dokonce stávajícím územním plánem označeny jako veřejně prospěšné stavby určené pro výstavbu občanské vybavenosti. Kde se pak budeme mít například polikliniku, sportoviště, nebo školy? I na tyto otázky je potřeba odpovědět, než se udělá tak zásadní rozhodnutí, které může mít nedozírné následky.

Zajímavé jsou i další změny názorů předvolebních oponentů, kteří jsou dnes již na druhé straně. Např. se „najednou“ zjistilo, že zastávky na znamení opravdu nejsou výmyslem bývalého vedení, že je to zkrátka opatření ROPIDu, který ho zavádí plošně v celé Praze, a starosta MČ to prostě neovlivní. Protihlukové stěny nám ŘSD opravdu může postavit, ale je třeba s ním jednat, což by možná šlo, kdyby někteří „horlivci“ z Horních Počernic před volbami neudali mluvčího ŘSD na stavebním úřadu kvůli formálnímu nedostatku. Také se dozvídáme, že pražský okruh je skutečně třeba dostavět, protože kamionovou dopravu tu už reálně máme a v dohledné době ji opravdu nelze nikam odklonit, a mohli bychom pokračovat.

Lidská paměť dokáže být velmi krátká a mýlit se je lidské. Pomalu si zvykáme na dvojí metr i změny názorů, vždyť to je v politice pochopitelné. Co však je už méně pochopitelné je to, že nové vedení není schopno opustit svou opoziční roli ani více jak půl roku po volbách. Místo konstruktivní práce je téma „viny a trestu“ bývalé starostky stále tak živé, že např. květnové zastupitelstvo trvalo úctyhodných 6 hodin, přestože k projednání bylo jen pár bodů. Ústředním tématem bylo osočování Hany Moravcové jak z řad zastupitelů, tak i prostřednictvím „moderovaných“ interpelací některých občanů. Kdo máte hodně siný žaludek, můžete si pustit celý záznam na webu MČ. Možná budete překvapeni tím, jaké praktiky a „transparentnost“ používají ti, pro které jsou Počernice „srdeční záležitostí“, a že zkratka HOP může znamenat i „Hlavně Odstranit Pekařku“. Kdyby bylo možné její vyloučení ze zastupitelstva a vymazání z Horních Počernic, bylo by to nepochybně některými zastupiteli navrženo v programu příštího jednání. Jestli toto je hlavním tématem nového vedení obce, tak je to více než smutné.

Pavel Wágner, klub zastupitelů Šance pro Počernice

 


 

 


 

REKONSTRUKCE NÁCHODSKÉ ULICE

Vážení a milí Hornopočerničtí,

v tomto čísle zpravodaje chci jasně zdůraznit, že na svém předchozím článku „Rekonstrukce Náchodské ulice“ trvám (HPZ 3/2019). V článku jsem uvedla pouze informace a fakta, která jsou velmi snadno ověřitelná. Naopak bych se chtěla ostře ohradit vůči všem neodborným, neúplným, nepřesným a zavádějícím informacím, které zde ze strany některých členů nové rady zazněly. Informace jsou účelově vytrženy z kontextu a nejsou vysvětleny důsledky a logická posloupnost některých kroků.

Na jednotlivé body reagovat nechci, protože se domnívám, že k tomu zpravodaj neslouží. Zastupitelé by v sobě měli najit dostatek odvahy a slušnosti a své připomínky si vyřizovat z očí do očí. Je k tomu dostatek prostoru během zastupitelstva, případně je možné svolat pracovní setkání zastupitelů. Zpravodaj je hrazen z veřejných finančních prostředků a měl by sloužit k pravdivému informování občanů o důležitých událostech v Horních Počernicích.

Studie byla několikrát konzultována a projednávána odborníky z oboru dopravy. Lidmi, kteří mají vzdělání, znalosti a zkušenosti v daném oboru. Proběhlo i veřejné projednání s občany naší městské části, kde všichni měli možnost vyjádřit své připomínky, názory i nápady, což by také mělo být pro vedení obce závazné. Své připomínky vyjádřili (již v listopadu 2015) i bývalí zastupitelé městské části.

Upozorňuji, že paní radní pro výstavbu byla součástí i minulého vedení a měla nespočet příležitostí se ke studii vyjádřit, včetně jednání Komise výstavby a územního rozvoje, jednání Komise dopravy i na veřejném projednání s občany. Proč se její názory objevují až teď? Pokud dotčení radní mají pocit, že studie byla natolik závadná, že musela být zahozena, měli by vysvětlit proč na jednání dne 25.1.2019, které proběhlo za účasti naší MČ, společnosti SINPPS s.r.o, Policie ČR a TSK svým podpisem jednoznačně akceptovali navrhované úpravy v rámci této studie. Ze zápisu dále vyplývá, že studie byla zdárně dokončena a uzavřena a že se přistupuje k další fází projektové dokumentace DSP (Dokumentace pro stavební povolení). Pokud posléze došlo k tak zásadnímu obratu, měli by vysvětlit, z jakého důvodu chtějí mařit předchozí práci, vynaložené finanční prostředky i přání občanů Horních Počernic z veřejného projednání.

To, že byly ke studii podány připomínky, je naprosto běžné. Proto se studie provádí. Jednotlivé připomínky pak musí být odborně vyhodnoceny při zohlednění všech aspektů a důsledků. Každý, kdo se zúčastnil procesu projektování a jednání s úřady, byť jen malého rodinného domku, je si toho vědom.

Domnívám se, že cílem těchto útoků je znevážit práci předchozího vedení a zpochybnit úsilí těch, kteří se o zahájení záměru „Rekonstrukce Náchodské ulice“ skutečně zasloužili, aby si nové vedení mohlo následně přisvojit všechny cizí úspěchy a vítězoslavně se přihlásit ke kladnému výsledku.

 

Přeji krásné dny a jsem s pozdravem!

Ing. arch. Kristine Karhanová, zastupitelka Šance pro Počernice

 


 

KOMU VADÍ SBÍRKA ?

 

Na základě událostí týkajících se vyhořelého bytu v Chodovické ulici se sešla správní rada Nadačního fondu Šance (NFŠ) a rozhodla o mimořádném vyhlášení finanční a materiální pomoci. Všechny finanční i hmotné dary budou předány poškozeným, se kterými od počátku jednáme.

Nadační fond evidovaný v rejstříku nadací a obchodním rejstříku pod IČO: 24810631, založený v roce 2011. Za osm let své existence pomohl částkou 483 550 Kč. Každoročně je NF auditován a vydává výroční zprávu.

Účel a poslání NFŠ doslova zní: „Posláním a účelem Nadačního fondu Šance je shromažďování finančních prostředků k hmotné i nehmotné podpoře iniciativ a aktivit fyzických i právnických osob zaměřených k vytváření, ochraně a rozvoji duchovních hodnot, k ochraně lidských práv a sociálních hodnot, k ochraně životního prostředí a kulturních památek, k rozvoji vědy, vzdělání, tělovýchovy, kultury, zdraví a sportu na území městské části Prahy 20 – Horní Počernice. V případech hodných zvláštního zřetele mohou být poskytnuty, na základě žádosti fyzických nebo právnických osob, také individuální nadační příspěvky nevztahující se k území městské části Prahy 20 – Horní Počernice.“

Tedy nedochází k žádné nelegální sbírce, jak zaznělo v některých informačních kanálech, ale k naplňování stanoveného účelu a poslání NFŠ.

Velmi smutné a zároveň k zamyšlení je, že současné vedení radnice místo toho, aby kontaktovalo nadační fond Šance a upozornilo na možné formální nesrovnalosti, udalo sbírku na MHMP, aby vzápětí vydalo nepravdivé prohlášení o nelegální sbírce a údajném zahájení správního řízení s NFŠ na oficiálním facebooku i webových stránkách MČ. Statutárnímu orgánu NFŠ však žádná zpráva o zahájení správního řízení k tomuto datu nedorazila. Nadační fond Šance, skutečně zjistil procesní chybu (nutnost zřízení odděleného účtu a oznámení sbírky se statusem „veřejná“) a okamžitě jednal s příslušným odborem MHMP, aby tuto formální chybu neprodleně napravil. V důsledku těchto událostí, které vyvolala městská část, jsme byli nuceni změnit číslo transparentního účtu, který tak vyhovuje všem náležitostem. Veškeré zaslané peníze na pomoc občanům poškozeným požárem mohou být kýmkoliv průběžně sledovány na transparentním účtu NFŠ na webu Komerční banka – transparentní účty 115-8860420247/0100 a po dořešení formalit budou beze zbytku dopraveny potřebným.

Pro zajímavost: na žádost o doložení, na základě jakého dopisu z magistrátu se vedení radnice rozhodlo uveřejnit informaci o zahájení správního řízení, radnice dodnes neodpověděla.

Smyslem naší snahy bylo využít statusu nadačního fondu pro co nejrychlejší první vlnu solidarity s postiženými. Podstatnější, než to, přes jaký účet pomoc přijde je to, že přijde včas. Je nám líto, že vedení MČ Praha 20 tuto záležitost řeší takovýmto způsobem, ale zřejmě se tento způsob jednání stává v Horních Počernicích novým stylem, a to i dlouho po volbách. Věříme, že každý rozumný člověk si na tuto kauzu udělá názor sám.

Hana Moravcová, zastupitelka Šance pro Počernice

 


 

Senior taxi po hlasování

Vážení a milí spoluobčané,

rád bych vás seznámil se stavem našeho návrhu „senior taxi“ po hlasování, dále s novinkami z březnového zasedání zastupitelstva a z úřadu.

Náš návrh na zřízení služby „senior taxi“ nebyl podpořen. Přesto ho nové vedení převzalo v podstatě za svůj a tento záměr prosadilo v rámci Rady městské části. Jsme rádi, že šance vyjít vstříc a usnadnit a zkvalitnit život našim seniorům a hendikepovaným si našla své místo v Horních Počernicích. Naši rodiče a prarodiče si tuto službu zaslouží.

Rád bych poděkoval za podporu našeho návrhu kolegům zastupitelům, jmenovitě panu Bc. Ivanovi Liškovi, panu Richardovi Stárovi a panu Jaroslavovi Kočímu.

Na zastupitelstvu jsem se dotázal paní starostky na programové prohlášení, které po více jak 4 měsících vlády stále není zveřejněno. Občané Horních Počernic tak musí nadále čekat na informace o tom, jaké priority a cíle budou pro naši městskou část stanoveny. Nové vedení se zároveň rozhodlo ukončit připravovaný projekt rekonstrukce Rodinného centra Mumraj a vrátit 13,5 milionovou dotaci získanou k tomuto účelu. Hotová projektová dokumentace a léta úsilí jsou tímto hozena do koše. Z tohoto důvodu jsme odmítli podpořit návrh rozpočtu na rok 2019.

Zatímco Šance pro Počernice vždy bojovala za nulovou toleranci hazardu a zrušení nonstop provozoven, naše nové vedení si na své 2. schůzi rady v listopadu odsouhlasilo, cituji: „Rada městské části Praha 20 nepožaduje žádné omezení provozní doby hostinských zařízení na území MČ Praha 20 (Horní Počernice).“ Odsouhlaseno všemi sedmi hlasy členů rady. Takto si představuje vládní koalice bezpečné Počernice!

110. výročí narození odvážného kněze Františka Štveráka

Dovolte mi připomenout 110. výročí narození pátera Františka Štveráka (5. března 1909 – 20. srpna 1956), který působil v naší farnosti kostela sv. Ludmily ve Chvalech v letech 1937 – 1949 a současně byl vojenským kaplanem a podporučíkem duchovní služby československé armády. Aktivně se zúčastnil odboje proti nacistickému okupačnímu režimu a po komunistickém převratu v roce 1948 se stejně tak stavěl proti omezování práv katolické církve. Po válce pracoval jako arcibiskupský vikář a notář arcibiskupa Josefa Berana. Prošel několika německými koncentračními tábory i komunistickými věznicemi. Byl to kněz i voják, který se rozhodl bojovat proti zlu. Po celý čas věznění neváhal nasazovat vlastní život a snášet kruté tresty pro záchranu spoluvězňů. Přes mnohé mučení nikdy nepromluvil. Jeho památku bychom si měli připomínat. Byl skutečný hrdina, který neváhal nasadit vlastní život pro druhé a pro své přesvědčení byl ochoten trpět. Pamětní deska Františka Štveráka se dnes nachází na kostele ve Chvalech. Čest jeho památce!

Foto: Paměť národa

Přeji vám krásné a požehnané velikonoční svátky,

Petr Růžička, váš zastupitel
Petr_Ruzicka@pocernice.cz

 


Masopustní průvod na Chvalský zámek

 

 


 

PŘIPOMÍNKY K ÚPRAVÁM LINEK PID 🚌

 

 


 

Jednací řád – Klub zastupitelů Šance pro Počernice v Zastupitelstvu MČ Praha 20

 

Jednací řád – Klub zastupitelů Šance pro Počernice

 


 

OPRAVDU ZNIČÍ ÚPLNĚ VŠECHNO? ZASE KVŮLI NIM BUDEME VRACET DESÍTKY MILIONŮ?

 

Předvolební hesla typu „Uděláme to jinak“ je legitimní záležitost každé volební strany. Každý může mít jiný pohled na řešení věcí, na nové investice, na „lepší“ hospodaření nebo transparetnost.

To ale nikoho neopravňuje, aby zablokoval či zrušil věci, které jsou pro Horní Počernice prospěšné.

Přesně to totiž zřejmě čeká rekonstrukci rodinného a komunitního centra MUMRAJ

Na projektu s názvem „Rekonstrukce objektu“ jsme pracovali několik let. Od roku 2013 jsme vyjednávali s odborem majetku magistrátu svěření této bývalé prádelny, ve které MUMRAJ sídlí, do majetku Horních Počernic. Práce to byla nelehká, museli jsme přesvědčovat nejen úředníky, ale především dvě politické reprezentace, proč jsme žádost podali a jak velmi důležité je pro občany Horních Počernic tyto aktivity centra podporovat. Po čtyřech letech se nám to konečně podařilo a v březnu 2017 nám pražské zastupitelstvo schválilo svěření budovy a pozemku do majetku s podmínkou, že je využijeme pro provoz činnosti neziskové organizace RC MUM a Klubu přátel rodinného centra (MUMRAJ).

Probíhala další jednání s Pražskou energetikou a Pražskou teplárenskou a díky jejich vstřícnosti, kdy si své technologie v budově zmodernizovali a zmenšili na co nejmenší objem, jsme získali další prostory. Následovalo čekání na vyhlášení výzvy Operačního programu, který Praha už předem avizovala. Tento okamžik nastal v září 2017. A na úřadě se roztočil kolotoč prací, abychom peníze z programu získali. Vždyť jsme mohli dostat až 15 milionů korun. Oprášili jsme studii, na které se podílela naše urbanistka Kristýna Karhanová Grigoryan, ředitelka centra Bára Zálohová, za stavební odborníky pan Trutnovský, za městskou část starostka a místostarostka a vedoucí odboru majetku se svými kolegy. Byl zadán projekt ke stavebnímu povolení, které jsme získali týden před termínem podání žádosti. Rada tento záměr schválila v listopadu 2017 a v březnu 2018 jsme podali žádost. A protože štěstí přeje připraveným, naše žádost byla úspěšná a získali jsme 13,5 milionů korun. O tomto záměru bylo informováno zastupitelstvo a to hned dvěma materiály: informací z jednání rady a informací o rozpočtovém opatření, které schválila rada.

O to víc mě teď překvapuje, že současné vedení radnice, jejíž představitelé ještě před komunálními volbami vyjádřili Komunitnímu centru svou podporu, má s tímto projektem problém, jak vyplývá z jednání rady. Prý je to hodně peněz a dokonce se objevil i názor, že činnost tohoto centra je už překonaná záležitost.

Musím znovu zopakovat, že jsme předávali radnici se 120 miliony na účtu. Peníze na tuto rekonstrukci byly alokované v rozpočtu, jinak bychom totiž se žádostí nebyli úspěšní. Z magistrátu z operačního programu získáme 13,5 milionů korun. Z našeho rozpočtu bychom dali 17,5 milionů a to rozložené do dvou let, tedy 8,75 milionů ročně. Následně je možnost požádat magistrát o 50% dotaci, jelikož hlavní město podporuje aktivitu městských částí při získávání peněz z EU. Takže suma sumárum bychom zrekonstruovali a rozšířili MUMRAJ za necelých 9 milionů.

Jak vedení radnice zodpoví občanům své rozhodnutí? Jak obhájí vrácení dotace a zrušení připravované akce těsně před její realizací? A hlavně, jak chtějí magistrát přesvědčit, aby Počernicím ještě někdy nějakou dotaci přidělil? Věřím, že i tento článek osvítí některé hlavy a nakonec rekonstrukci budovy pro MUMRAJ podpoří.

Podpora rodinného centra a jeho činnosti patřily mezi priority Šance pro Počernice. My názor neměníme ani po volbách a uděláme z opozičních lavic maximum pro to, aby postoj současného vedení radnice vůči osobám z minulého vedení radnice, neměla vliv na projekty jen proto, že byly odpracovány lidmi z Šance.

Hana Moravcová, zastupitelka Šance pro Počernice 

 


 

Senior taxi v Počernicích!

V týdnu jsem podal za náš klub návrh na únorové Zastupitelstvo ve věci zřízení služby Senior taxi.

Při formování návrhu jsem vycházel z dlouhodobé potřeby seniorů (Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Praha 9 Horní Počernice) a občanů se zhoršenou pohyblivostí (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P bez rozlišení věku).

Právě pro tuto skupinu obyvatel je pohyb po městě velmi ztížený, jelikož pro některé je obtížné dojít ze svého domova jen na zastávku autobusu. Dále také v oblasti Svépravic a Čertous není dostatečná obsluha vozy MHD. Služba by měla být cenově a časově dostupnou formou přepravy např.: k praktickému lékaři, setkávání v Komunitním centru, na hřbitov apod.

Senior taxi již úspěšně funguje ve více jak 70 městech a obcích v České republice. S ohledem na stárnutí populace si uvědomujeme, že je nutné posilovat nejen sociální služby, ale vytvářet nabídku návazných či doprovodných sociálních služeb. Senior taxi je šancí vyjít vstříc a usnadnit a zkvalitnit běžný život seniorům a hendikepovaným.

Věříme, že návrh bude podpořen. Naši rodiče a prarodiče si tuto službu zaslouží.

Petr Růžička

A cab at high speed on a motorway in an urban area with the lit taxi sign on top of its roof

 


 

Přejeme Vám příjemné prožití Vánoc plné pohody a lásky a šťastné vykročení do roku 2019 🎄🎊

 

 


 

Vážení hornopočerničtí,

hlasy voličů rozdaly karty a naše uskupení Šance pro Počernice odchází do opozičních lavic. Byť o jeden hlas, nepodařilo se nám obhájit post starostky a radních. Nechtěli jsme ale jít do jakékoliv koalice za opravdu „každou cenu“. To ale neznamená, že by naše práce pro Horní Počernice končila, ba naopak.

Předáváme Horní Počernice ve skvělé kondici, než v jaké jsme je před osmi lety přebírali. Se 140 miliony na účtech, s přebytkovým rozpočtem. Všechny, radou schválené smlouvy, jsou podepsané, dokumenty jsou předány do archivu nebo na jednotlivé odbory v elektronické podobě.

Nastartovali jsme spoustu projektů. Dovolte mi zmínit rekonstrukci stodoly na Chvalské tvrzi na kulturní sál, který v Počernicích chybí. Pozemek na rozšíření domu s pečovatelskou službou je koupen, druhý je vázán podepsaným memorandem s vlastníky pozemku. Na demolici domu na Náchodské ulici byla podepsána smlouva a v budoucnu by zde měl stát dům s byty zvláštního určení pro samotné seniory, mladé lidi, obyvatele s tělesným postižením. Na tento dům je zpracována dokumentace pro stavební řízení. Stejný stupeň dokumentace je zpracován na bytový dům v ulici K Odpočinku, kde by měly být městské byty ve vlastnictví Počernic.

Ministerstvo financí po dvou letech schválilo smlouvu na převod prostor pro nízkoprahový klub v Horních Počernicích a naši teenageři se budou moct přestěhovat do opravdu “jejich“ vlastních prostor.

Důležitou akcí je rozšíření prostorů pro MUMRAJ, kde se nám podařilo získat dotaci z hlavního města a část vlastních prostředků je alokována v rozpočtu na příští rok. A i když jsou i názory, že rodinné centrum je v dnešní době již přežitá věc, nemohu s tím souhlasit a myslím, že právě takovéto organizace mají mít maximální podporu od městské části.

 Další krásný projekt je nový park Houslový klíč v ulici Jizbická. Ve veřejném řízení byl vybrán zhotovitel první etapy, a pokud se žádný účastník neodvolá, bude podepsána smlouva o dílo. Na tuto akci je v rozpočtu připraveno 23 milionů korun.

Prahou je schválena studie Zklidnění Náchodská a v rámci této studie by mělo dojít k postupné rekonstrukci povrchu této hlavní komunikace včetně instalace zklidňujících prvků.

Ukázali jsme, že v celé České republice jsme druhá nejlepší městská část v rámci zadávání veřejných zakázek a transparentností přímo překypujeme.

Rozpočet městské části je připraven a projednán s vedoucími odborů, s tajemníkem úřadu a s řediteli příspěvkových organizací. Je třeba ho pouze projednat v radě a předložit zastupitelstvu ke schválení. Rozpočet byl navržen jako vyrovnaný.

Ráda bych také poděkovala. Děkuji všem svým kolegům a přátelům, že jsme při sobě stáli v ošklivém předvolebním boji a také při složitých a nestandartních povolebních jednáních. Děkuji všem občanům, kteří nám nejen v minulosti, ale také v současnosti vyslovili svou důvěru svým hlasem ve volbách, i když si o mně četli těsně před volbami mnoho lží a polopravd. Děkuji i kandidujícím uskupením ODS, KSČM a Počernice jinak, že jejich předvolební kampaň byla konstruktivní a programová. A děkuji i tajemníkovi úřadu a především všem zaměstnancům, že jsme spolu pracovali a přátelsky vycházeli krásná dvě volební období.

Bylo mi obrovskou ctí být ve vedení Počernic celých osm let. Bylo mi ctí být vaší starostkou.

Hana Moravcová

 


 

Vánoční přání pro Počernice

Vážení a milí spoluobčané,

na Ustanovujícím zasedání zvoleného Zastupitelstva byla zvolena nová rada v čele s paní starostkou Mgr. Alenou Štrobovou. Rád bych jim touto cestou pogratuloval a popřál mnoho zdaru v plnění volebního programu.
Velkou výhrou a výhodou nového vedení je, že přebírají úřad ve vynikající kondici, zajištěný po personální i finanční stránce. Také získají silný náskok díky téměř hotovým, dokončovaným a připravovaným projektům. Jako příklad bych uvedl Zklidnění Náchodské ulice, z parků Nolčův a Jizbická, rekonstrukce stodoly u Chvalského zámku, rozšiřování kapacity Domova s pečovatelskou službou, nájemní byty na Berance, startovní byty při Náchodské ulici, apod..

Dovolte mi tedy, abych poděkoval bývalé radě za odvedenou práci a vše dobré, co pro Horní Počernice udělala. Velké díky patří především paní Haně Moravcové, která samosprávu neúnavně vedla celá dvě volební období a jejíž výsledky jsou nejen jasně viditelné, ale i naprosto nezpochybnitelné. Za osm let dokázala mnohé. Sliby, které nám před volbami dala, nezůstaly pouze na papíře. Všichni dobře víme, že funkce starosty není jen o reprezentaci obce navenek, ale především o tvrdé, usilovné práci v jakoukoliv hodinu a čas. Bohužel jsme byli svědky mnoha pomluv a útoků, z nichž některé zákeřně cílily na její rodinu. Přesto se nikdy nevzdala a pro Počernice vždy bojovala čestně a slušně v duchu ideálů T. G. Masaryka, Václava Havla a Milady Horákové, kteří ji symbolicky doprovázeli v její kanceláři.

Na zastupitelstvu se nám podařilo získat post předsedkyně kontrolního výboru pro paní Hanu Moravcovou. Opoziční ODS získala post předsedy finančního výboru pro pana Richarda Stáru. Jsem přesvědčen, že předsednictví jsou v dobrých rukou!

Za Šanci mohu garantovat, že budeme pracovitou a konstruktivní opozicí a budeme naplňovat body našeho programu. Negativismus nebyl a nebude naší doménou.

Považuji za velkou škodu, že námi navrhovaný dopravní výbor nevznikl, jelikož to nová koalice nepodpořila. Chtěli jsme vytvořit výbor, který by byl zastoupen zastupiteli všech politických stran. Výbor, který by kontinuálně a konstruktivně řešil nejpalčivější problémy z oblasti dopravy a objektivně informoval nejen zastupitelstvo, ale i občany Horních Počernic. Doufejme tedy, že problémy v dopravě budou opravdu efektivně řešeny a že předvolební sliby nevyzní do prázdna.

Nadešel adventní čas a tak bych Vám všem rád popřál krásné a požehnané vánoční svátky v kruhu rodinném bez zbytečného shonu a starostí. A Počernicím, aby nadále zůstaly dobrým místem pro život.

Všechno nejlepší do nového roku, zejména zdraví, štěstí, lásku, protože to je to, co je skutečně důležité.

Petr Růžička, Váš zastupitel
Šance pro Počernice
Petr_Ruzicka@pocernice.cz

 


 

Šance pro opozici, Šance pro dopravu!

Děkujeme všem, kteří svůj zájem o život v naší městské části vyjádřili svou účastí v letošních volbách. Po osmi letech, kdy se Šance pro Počernice (ŠANCE) aktivně podílela na vedení obce, přichází výrazná změna. Řízení radnice převzalo nové uskupení, tvořené celkem čtyřmi volebními stranami s celkovým počtem 14 mandátů z 25: HOP (7), ANO (2), Společně pro Počernice (3) a Počernice jinak (2). Přestože Šance je se ziskem 6 mandátů druhou nejsilnější volební stranou, nepodařilo se nám najít ochotu k sestavení většinové koalice.

Je nám líto, že naše nabídka pro HOP k vytvoření velké koalice s ODS, respektující výsledky voleb z hlediska personálního obsazení rady (v čele se starostkou A. Štrobovou, 1. místostarostkou H. Moravcovou a 2. místostarostou s řad ODS), nebyla přijatelná. Přestože se ŠANCE dostala do úlohy opoziční strany, chtěli bychom vás ujistit, že tím naše práce a zájem o Počernice nekončí. Nechceme škodit či jen kritizovat. Chceme být opozicí konstruktivní a dle možností opozičních zastupitelů, dále podporovat projekty, které jsme buď dříve začali, nebo které budeme teprve iniciovat. Využijeme náš potenciál, zkušenosti a vhled do problematiky vedení obce a své návrhy budeme předkládat ať už nové radě nebo přímo zastupitelstvu. Naši zastupitelé budou mít každý svou specifickou oblast činnosti, které budou věnovat svou práci a pozornost. Na ně se můžete obracet se svými podněty, stejně jako i na nezvolené kandidáty ŠANCE, kteří se hodlají podílet na práci pro Počernice.

Jedním z konkrétních kroků, který chceme prosadit je koncepční a nepolitické řešení problému dopravy. Naší snahou už před volbami bylo nepolitizovat tento palčivý problém. Proto jsme již dříve navrhovali zřízení pracovní skupiny pro dopravu, ve které by byla zastoupena všechna politická uskupení a občanské spolky. Každá zájmová strana by tak mohla mít přistup k relevantním informacím a možnost být vtaženi do řešení konkrétních kroků či projektů. Tento návrh však v minulém období nebyl přijat. Proto jsme již na ustavujícím zastupitelstvu podali návrh na zřízení nového výboru pro dopravu.

Tento výbor by byl sedmičlenný, s místem pro zástupce každého volebního uskupení, aby si jejich členové by mohli kvalifikovaně předávat informace. Výbor by byl úkolován a odpovědný přímo zastupitelstvu jako nejvyššímu orgánu městské části. Přestože téma dopravy bylo hlavním tématem předvolebního klání, nebyl náš návrh, ze strany nové vládnoucí koalice, podpořen. Výbor pro dopravu by přitom mohl být objektivním partnerem pro zastupitele a občany městské části v řešení dopravní problematiky. Řešil by možnosti stávající dopravní infrastruktury, její potenciál, rozvoj, ale i možnosti snižování negativních důsledků. Výbor, by prostřednictvím svých zástupců mohl komunikovat např. i s ministerstvem dopravy, ředitelstvím silnic a dálnic, s Technickou správou komunikací či s odborem dopravy na MHMP. Výbor by nahradil komisi dopravy a informoval by pravidelně všechny zastupitele i občany napříč politickým spektrem.

Jelikož stále považujeme dopravu v Počernicích za zcela zásadní téma, které by nemělo být rukojmím politických šarvátek, budeme náš návrh znovu předkládat na dalším jednání zastupitelstva.

Ve své činnosti také dále pokračuje náš nadační fond ŠANCE, jehož prostřednictvím se v minulosti dostávalo pomoci potřebným hornopočernickým občanům. S jeho rozšířenou činností, i s dalšími plánovanými aktivitami, vás seznámíme v následujícím čísle HPZ.

Těšíme se na vaše podněty a připomínky

Pavel Wágner, zastupitel Šance pro Počernice

 


Dopis zastupitelům Horních Počernic

Vážení zastupitelé Horních Počernic,

jsme nejen kandidáti Šance pro Počernice, ale především lidé, občané, jejichž rodiče a mnohdy prarodiče i praprarodiče, utvářeli tvář naší obce. Chceme tu žít v dobrých vzájemných vztazích s akcentem na slušnost, spolupráci a podporu občanské společnosti. Věříme, že je v zájmu nás všech tyto hodnoty podporovat a bránit.

Ve volební kampani jsme se snažili řídit těmito zásadami a nesnížili se k demagogii, osočování protikandidátů a populismu. Chtěli jsme poukázat na to, že nikoliv zášť a pletichy, ale pracovitost a spolupráce vede k úspěšnému řešení problémů obce.

Po volbách bylo naše hnutí připraveno k čestnému a transparentnímu jednání o budoucí podobě samosprávy v naší MČ, proto jsme oficiálně oslovili všechny volební strany.

Koordinací povolebních vyjednávání byla pověřena paní Eva Tůmová. Po prvním kole jednání, se některé volební subjekty vyhranily vůči spolupráci se Šancí pro Počernice nebo s některými  jejími členy v našem i ostatních uskupeních. Po vyčerpání všech možných alternativ jsme nakonec došli k závěru, že za stávající situace nenalezneme podporu pro většinovou koalici a budeme nuceni svůj program prosazovat z opozice.

Přesto byla v minulém týdnu členka vyjednávacího týmu Šance, Eva Tůmová, vyzvána vítěznou stranou HOP s podporou Pirátů, potažmo jejím lídrem, paní Alenou Štrobovou, k dalšímu jednání. Tohoto jednání se nečekaně zúčastnil i lídr hnutí ANO paní Hájková. Evě Tůmové byla Alenou Štrobovou nabídnuta nadstandardně honorovaná pozice radní, za předpokladu, že vystoupí ze Šance a stane se nezávislou zastupitelkou.

Tato nabídka byla doplněná „upozorněním“ lídra hnutí ANO, paní Hájkovou, že obecní byt, ve kterém E. Tůmová bydlí se dvěma nezletilými dcerami, bude ZŠ Chodovická „patrně“ potřebovat a, že prodloužení nájemní smlouvy bude v gesci nové Rady MČ.

Krátce nato následoval telefonický hovor pana Benedy z uskupení Společně pro Počernice (SPP), ve kterém E. Tůmové neopomenul připomenout údajné „morální poklesky“ starostky H. Moravcové, kterých se na ní měla dopustit. Dále jí varoval před přílišnou důvěřivostí dosavadní starostce H. M. a vyjádřil naději nad její ochotou, spolupracovat s budoucí koalicí.

Je pro nás nepřijatelné, že v tak krátké době po volbách a na naší tak malé politické scéně, se objevují praktiky, ze kterých se nejen naprosto vytratila elementární lidskost a slušnost, ale není pro ně překážkou používat prostředky hraničící s korupcí, vyhrožováním či dokonce s vydíráním. O to smutnější je to, že prostředkem k dosažení účelu byla použita nejcitlivější oblast každého člověka – jeho vlastní rodina.

Pokud taková forma nátlaku je způsob, jak si získat potřebnou pozici, tak nejen že nechceme mít na takovém jednání podíl, ale nehodláme ani nečinně přihlížet. Bylo by to proti všemu, čemu jsme dosud věřili, a o co jsme v komunální politice usilovali. Slušnost není zbabělost a požadavek na dodržování zákonů či zveřejnění nekalých praktik není udavačstvím.  Proto bylo v této věci podáno trestní oznámení orgánům činným v trestním řízení.

Právo na informace platí i v takovýchto případech. Jejich oficiálním zveřejněním dostáváte možnost volby, jak s nimi naložit v nadcházejících dnech, týdnech či celých čtyřech letech.

Kandidáti hnutí Šance pro Počernice

Hana Moravcová, Pavel Wágner, Eva Tůmová, Petr Růžička, Kristine Karhanová Grigoryan, Jaroslav Kočí, Klára Bonková, Hana Čížková, Božena Beňová, Miroslav Držmíšek, Iva Rosová, Jiří Spilka, Zdena Víznerová, Helena Barcalová, Jiří Chvalník, Lucie Hendrychová, Jan Eisenhamer, Libor Pištěk, Blanka Brázdová, Antonín Wágner, Dana Václavíková, Jarmila Blažková, Josef Černý

 

 


 

Děkujeme 💚

Vaše důvěra nám dodala energii do další práce . Moc si toho vážíme!

Hana Moravcová, Pavel Wágner, Eva Tůmová, Petr Růžička, Kristine Karhanová Grigoryan a Jaroslav Kočí

 


 

 


 

 

 


 

Srdečně Vás zveme na Grilování s Šancí v Pivnici Na Kopečku! 

Již tento čtvrtek  27. 9. 2018 od 19:00 hodin.

Těšíme se na vás!  

 


 

Srdečně Vás zveme na Přátelské setkání na Chvalské tvrzi!

Již tuto neděli 23. 9. 2018 od 14:00 hodin.

Čeká Vás odpoledne plné zábavy, zážitků, soutěží a dobré nálady. 

Těšíme se na vás!  

 

 


 

Náš volební časopis si můžete stáhnout zde.


Kdo chce stavět v Počernicích 1300 bytů?

Otevřený dopis

Reakce tajemníka úřadu

Doplnění MHMP

 

O PETICI:

Horním Počernicím hrozí výstavba 900 bytů Ekospolu, Úřad městské části Praha 20 proto organizuje Petici za změnu územního plánu. Aby se petice dostala k projednání na zastupitelstvo hlavního města Prahy, potřebuje 1000 podpisů, čím více jich ale bude, tím větší apel pražským zastupitelům Počernice pošlou.

CO POČERNICE CHTĚJÍ?

 1. Dosáhnout změny územního plánu hl. města Prahy
 2. Vrátit kapacitu území z 900 na původních 400 bytů
 3. Zachovat kvalitu života současným obyvatelům Horních Počernic a okolních městských částí

Více o petici najdete zde.


 

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY: Splnili jsme téměř na 100%

Rozpočet a ekonomika

 1. Hospodaříme s přebytkem
 2. Na všechna řízení, na která se nevztahuje zákon o veřejných zakázkách, děláme poptávkové řízení
 3. Z dotačních vztahů od magistrátu čerpáme 96 milionů
 4. Při výběrových řízení je přítomen zástupce veřejnosti
 5. Na webu je přehledně zveřejněno nakládání s rozpočtem
 6. Začínáme s elektronickým podáním žádostí

Rozvoj území

 1. Byly schváleny podmínky výstavby
 2. Byla zřízena pozice městské urbanistky
 3. V lokalitě Robotnice jednáme s investorem o výstavbě rodinných domů místo bytových domů

Dopravní politika a infrastruktura

 1. Pokračujeme v naplňování harmonogramu rekonstrukcí komunikací
 2. Byla zadána studie zklidnění Náchodské ulice
 3. Po schválení koncepce cyklodopravy probíhá příprava realizace cyklostezek
 4. Cyklostezka do Klánovic zůstane zachována a bude realizována lávka pro pěší a cyklisty přes D11
 5. Dálnice kolem městské části byly odpoplatněny

Životní prostředí

 1. Probíhá pravidelná kontrola stanovišť separovaného odpadu, začali jsme s projektem „odclonění“ nádob
 2. Se zahrádkářskými svazy byly uzavřeny smlouvy za podmínek, které podporují jejich činnost včetně možnosti následného pronájmu za stejných podmínek
 3. Podél cyklostezek byly umístěny nové rekreační a sportovní prvky

Nakládání s majetkem

 1. Bylo zřízeno místo domovníka
 2. Část vybraného nájemného investujeme zpět do bytového fondu, celkem 27 mil. Kč
 3. Zlepšil se výběr nájemného a vymáhání dluhů od dlužníků z minulých let

Školství a vzdělávání

 1. Provádí se další rekonstrukce v předškolních a školních zařízeních
 2. Byla rozšířena kapacita v mateřské škole tzv „jeslová“ třída

Kultura a sport

 1. Podporujeme aktivity občanů a neziskových organizací společnými akcemi a finančními dotacemi
 2. Byly provedeny rekonstrukce hřišť a vybudování venkovní posilovny a dráhy pro kola pumptruck
 3. Byla schválena koncepce sportu
 4. Podporujeme naše kulturní organizace a spolky

Sociální politika

 1. Stávající tradice zachováváme a snažíme se založit i nové
 2. Byla zrekonstruována budova knihovny a zřízeno komunitní centrum a klubovna pro seniory
 3. Pokračovali jsme v rekonstrukci budov a chodníků v rámci bezbariérovosti
 4. Byl schválen projekt Podaná ruka

Protidrogová prevence a bezpečnost

 1. Byla zachována pozice školního psychologa
 2. V komunitním centru funguje bezplatná právní a psychologická poradna
 3. S Městskou a státní policií se pravidelně setkáváme a řešíme problémy na našem území
 4. Schválili jsme nulovou toleranci hazardu
 5. Byl schválen koncept rozšíření kamerového systému pro monitorování veřejných prostranství

 

Co se začalo, ale nedokončilo

 1. Jednali jsme o svěření magistrátního pozemku Beranka. Společně se došlo ke shodě, že tento pozemek může být v budoucnu využit pro konečnou stanici metra B.
 2. Protihluková opatření podél dálnic a silničního okruhu – v současné době se připravuje dokumentace pro územní řízení. Ke zdržení cca 1,5 roku došlo z důvodu „neodsvěření“ zastupiteli pozemků pod stávajícím pražským okruhem, kdy Ředitelství silnic a dálnic nechce realizovat jakékoliv stavby na cizích pozemcích. Realizace proběhne v roce 2019.
 3. Vybudování rekreačních zón – koncepce byla zadána odborem životního prostředí a bude dokončena v září 2018, kdy s ní bude seznámena veřejnost, aby dala své připomínky.
 4. Park Jizbická „Houslový klíč“ – probíhá územní řízení na stavební práce, které by mělo nabýt právní moci začátkem měsíce září. Práce na novém parku budou zahájeny koncem září.
 5. Na tělocvičnu bylo zahájeno územní řízení, které bylo přerušeno z důvodu nutnosti vybudování parkovacích míst. Na tato parkovací místa byl vybrán magistrátem projektant, který připravuje dokumentaci.
 6. Byla dokončena dokumentace pro výběr zhotovitele na kulturní sál Stodola. Do konce letošního roku bude vybrán zhotovitel.

Co se nepodařilo

 1. Regionální varianta silničního okruhu – opakovaně jsme jednali se všemi možnými představiteli státu včetně premiéra. Posouzením regionální varianty se nadále nechtějí zabývat a poukazují na posouzení ČVUT, kde tato varianta vyšla jako neuskutečnitelná s ohledem na území. Snažíme se tedy alespoň o maximální snížení negativních dopadů z této dopravy, a to protihlukovými opatřeními, výsadbou zeleně a revitalizací stávajících zelených a vodních ploch.
 2. Revitalizace přírodního koupaliště – zastupitelé neschválili zařazení bodu jednání směny pozemků se soukromými vlastníky pozemků u koupaliště. Praha do dnešního dne neschválila možnost odkoupení, jelikož cena za pozemky je v současné době vyšší, než byla při jednáních před třemi lety. Za nelukrativní stavební pozemky, u kterých nikdo nepodal žádnou nabídku při zveřejněném prodeji, jsme mohli získat pozemky rybníku včetně okolní pláže. Místo toho jsme z podnětu opozice skončili na výslechu u policie, která ovšem celou věc jako neopodstatněnou odložila.

Na co jsme nejvíce hrdí:

 1. Hospodaříme s přebytkem
 2. 96 milionů čerpáme z dotací
 3. 27 milionů z nájemného investujeme zpět do bytového fondu
 4. Rekonstruovali jsme knihovnu, MŠ i ZŠ, hřiště, chodníky i silnice
 5. Začínáme s elektronickým podáním formulářů i veřejným rozklikávacím rozpočtem
 6. Máme městského domovníka a urbanistku, zachovali jsme školního psychologa
 7. Spolupracujeme s neziskovkami a místními firmami (Zdravé Horní Počernice, Podaná ruka)
 8. Máme a uplatňujeme koncepci sportu a cyklodopravy
 9. Prosadili jsme nulovou toleranci hazardu

 

Za Radu městské části a koaliční partnery, Hana Moravcová, starostka

 


Připomínka 50 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy

Letos si připomínáme smutné výročí naší historie. Přesně před 50 lety, těsně před půlnocí 20. srpna 1968 vpadly na území Československa vojska Varšavské smlouvy. Cílem této vojenské operace bylo potlačení tehdejšího reformního procesu známého jako tzv. Pražské jaro („socialismus s lidskou tváří“) a následné nastolení normalizačního procesu, který skončil až v listopadu 1989.

Tato okupace stála život 108 osob a více jak 500 osob těžce či lehce zranila. Následkem invaze Československo opustilo více jak 70 130 občanů.

Za vpádem stáli především signatáři tzv. Zvacího dopisu, který v srpnu 1968 poslali Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek a Vasil Biľak Leonidu Brežněvovi. Dopis obsahoval výzvu k pomoci všemi prostředky proti údajné hrozící kontrarevoluci v Československu. Poslání dopisu bylo i na základě tehdejších zákonů vlastizradou. Ovšem podepsaní za ni nikdy nebyli souzeni.

Následkem okupace se v lednu 1969 na protest upálil na Václavském náměstí v Praze student Jan Palach.

Bohužel žijeme v době, kdy komunisté se opět dostávají k moci. A všechny jejich činy začínají být relativizovány. Je třeba si všechny tyto události připomínat. Svoboda a demokracie není samozřejmost.

Foto: http://komunismus.eu/…/invaze-vojsk-varsavske-smlouvy-do-c…/

 


 

Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího: lži. Lži, která podpírá a připravuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem. Lži, která otravuje národy a vykopává mezi nimi propasti, jež snad ani desítky let nevyrovnají.

Bože, jak bude vypadat, jak se bude vyvíjet Evropa obluzená tolika nenávistnými lžemi! Jak bude možné soužití mezi lidmi a národy, jeli mezi ně vrženo tolik urážek, tolik opovržení a vzteků! Copak si snad někdo představuje, že tento stav ducha má a může trvat bez konce? Copak si věčně má soused ošklivět souseda a čekat jen na příležitost, aby mu zasadil mstivou a úkladnou ránu? I po válce si mohou národy podat ruce; mohou si sebe rytířsky vážit a navázat vztahy důvěry. Ale na bojišti lži nebude navěky důvěry ani cti; každá lež zajde, ale zůstane po ní nenávist a opovržení; tělo se zahojí dřív než duše. Bože, jak hrozně je zraňována duše tohoto národa, jak tohle se má jednou zahojit nebo odpustit! Copak se toho nezhrozí národové, jaký nenávistný, navěky zlý a nepřátelský svět se takto buduje? Nemá snad nikdy být mír nebo aspoň oddech v křečovitém smrtelném nenávidění?

Bože, vrať světu pravdu! Bude to víc než smlouva míru, bude to cennější než každé spojenectví. Nikdo, žádný národ, žádný stát si nebudiž jist, pokud mohou být lidské vztahy kdykoli korumpovány nástroji lži. Nebude jistoty, nebude smluv, nebude ničeho platného a bezpečného, pokud vědomí kteréhokoliv národa bude zkřivováno záměrnou lží. Za každou lží jde úklad a násilí; každá lež je útok na bezpečí světa. Nikdo nebude žít v míru ani za nejsilnější hradbou z oceli a betonu; okřídlená lež se vysměje všem vašim pevnostem.

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení. Jaké to bylo divné jasnozření, když náš Masaryk vepsal do našeho státního znaku slova Pravda vítězí. Jako by tušil, že jednou lež podnikne generální útok na náš stát a národ, a už předem razil heslo pro toto utkání. S tím heslem můžeme jít do boje; ale jenom s tím heslem může jít celý svět do míru. Neboť jenom bez lži se mohou lidé a národy dorozumět, ať mluví jazykem kterýmkoliv.

Bože, vrať světu pravdu!

Lidové noviny 25. 9. 1938

Foto: https://upload.wikimedia.org/…/co…/5/5e/Karel_%C4%8Capek.jpg

 


Příští stanice Horní Počernice!

Žádost o stanovisko ŘSD k prodloužení trasy metra B

 


Podnikání v Horních Počernicích – rozhovor s Janem Rejlkem

Byť od zveřejnění rozhovoru s Janem Rejlkem v občasníku Počernice JINAK uplynula již nějaká doba, nedá mi to abych na některé z jeho názorů nereagovala. Vesvých odpovědích mimo jiné zmiňuje změnu přístupu vedení městské části ve vzájemné komunikaci po komunálních volbách v roce 2010, kterou označuje jako poněkud náročnější, s tím že vymizela vstřícnost a srdečnost. Nechci na toto téma polemizovat, omezím se pouze na stručný výčet podstatných událostí souvisejících s provozem restaurace La Trattoria Turbanti tak, aby si čtenář mohl učinit vlastní názor. Uzavřená nájemní smlouva mezi městskou částí a panem Rejlkem upravuje podmínky pro rekonstrukci obecního objektu bývalé kovárny za účelem vybudování a provozu restauračního provozu. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1.2. 1999 do 31.12. 2021 a výše stanoveného nájemného zohledňuje investice nájemce vložené do nemovitosti s tím, že po uplynutí této doby má nájemce přednostní právo na uzavření nové nájemní smlouvy, za cenu v místě a čase obvyklou. Z dobových snímků ortofotomapy je zřejmé, že počínaje rokem 2001 byla část sousedních obecních pozemků v areálu Chvalské tvrze využívána nájemcem jako sezónní zahrádka pro návštěvníky restaurace, aniž by však toto užívání obecních pozemků bylo smluvně ošetřeno. O užívání těchto pozemků požádal nájemce poprvé až v roce 2003, kdy radou MČ byla stanovena výše nájemného 250 Kč/m 2 /měsíc při pronajaté ploše 20 m2. K uzavření nájemní smlouvy však nedošlo a nájemce tak nadále užíval obecní pozemky bezesmluvně. První smlouva na užívání obecních pozemků za účelem sezónní zahrádky pro návštěvníky restaurace byla zavřena na dobu určitou od 20.5. 2005 do 20.9. 2005 za cenu 250 Kč/m 2 /měsíc při pronajaté ploše 20 m 2 . Od roku 2006 do roku 2009 byly opět pozemky nájemcem využívány bezesmluvně a další smluvní vztah byl uzavřen v roce 2010 na období 1.7. až 30.9. každoročně, až do roku 2020 za cenu 250 Kč/m 2 /měsíc při pronajaté ploše 50 m 2 . Od roku 2004 byla nájemcem rovněž užívána bezesmluvně část obecního pozemku mezi restaurací a objektem „Sklenářství“, kde stála stavba kůlny využívaná jako zázemí restaurace a odstraněna byla až v souvislosti s rekonstrukcí „Sklenářství“. Rozumím tomu, že popsaný přístup pronajímatele k nájemci lze ze  strany nájemce jednoznačně označit za vstřícný a srdečný, nicméně není příkladem řádného nakládání s obecním majetkem. Přesto, pokud existovaly důvody pro takto nadstandartní přístup městské části ke konkrétnímu nájemci nebylo nic snazšího, než v rámci srdečnosti a vstřícnosti, případně osobních sympatií, vše smluvně ošetřit. Zmínka o nevypořádaných závazcích mezi městskou částí a nájemcem p.Rejlkem bezpochyby souvisí se zastřešením a zasklení původní terasy, které slouží jako zimní zahrada restaurace. Zimní zahrada byla dokončena a následně kolaudována před čtrnácti lety (právní moc kolaudačního rozhodnutí 7. 4. 2004). Je zcela běžné, že v obdobných případech si nájemce před prováděním stavebních úprav předmětu pronájmu nejprve vyžádá písemný souhlas pronajímatele. Současně s pronajímatelem dohodne případné započtení části finančních prostředků, které předpokládá do stavebních úprav vložit, pokud tyto stavební úpravy nerealizuje jako vlastní investici, vedoucí ke zvýšení zisku z provozované podnikatelské činnosti, s vědomím sjednané doby pronájmu tj. do 31.12. 2021.

Důvodem tohoto postupu je předejít v budoucnosti veškerým možným pochybnostem, resp. případným nedorozuměním a komplikacím. Písemný souhlas s provedením stavebních úprav (zastřešení a zasklení stávající terasy ) byl ze strany pronajímatele udělen, ale žádná písemná dohoda, ani dodatek k nájemní smlouvě upravující případný podíl pronajímatele na stavebních úpravách nebyly uzavřeny. Opět nezbývá než konstatovat, že bohužel i přes vstřícný a srdečný přístup tehdejšího vedení městské části, nebyla tato investice mezi nájemcem a pronajímatelem žádným způsobem smluvně ošetřena.

Pan Rejlek skutečně oznámil městské části 10.5. 2018, že je nucen ze zdravotních důvodů ukončit svoji činnost v restauraci La Trattoria Turbanti a jako jedno z řešení této situace navrhl, aby do práv a povinností z uzavřené nájemní smlouvy vstoupila jeho dcera. Rada městské části této žádosti usnesením z jednání dne 5.6. 2018 vyhověla a uložila vypracovat dodatek k nájemní smlouvě v souvislosti s převodem práv a povinností nájemce s účinností od 1.9. 2018. Ještě dříve než mohlo dojít ke schválení tohoto dodatku, požádal 25.6. 2018 pan Rejlek o souhlas s postoupením práv a povinností z nájemní smlouvy na provoz restaurace La Trattoria Turbanti na společnost Good Morning s.r.o. jejíž je jediným vlastníkem a jednatelem se zdůvodněním, že dcera po přijetí ke studiu na vysoké škole by se nemohla soustavně věnovat provozu restaurace. I této žádosti rada městské části vyhověla svým usnesením z jednání dne 18.6. 2018. Jenom pro úplnost informace, stávají nájemní smlouva na provoz restaurace La Trattoria Turbanti je uzavřena s panem Rejlkem, jako fyzickou osobou.

Dovolte mi přeci jenom na závěr polemiku na téma vstřícné a srdečné komunikace, která se neřídí osobními sympatiemi a antipatiemi. Uvedené skutečnosti
spíše budí dojem osobních antipatií mezi dřívějším vedením městské části a panem Rejlkem, jako nájemcem restaurace La Trattoria Turbanti, jelikož v opačném případě by nezanechalo bývalé vedení městské části tolik neřešených problémů po roce 2010, stávajícímu vedení městské části.

Hana Moravcová


Dopis GŘ Silnic a dálnic České republiky paní starostce

Dopis generálního ředitele Silnic a dálnic České republiky paní starostce ohledně přípravy a realizace protihlukových stěn a zakrytí úseku SOKP 510

Dopis ŘSD k rozkliknutí

 


Starostové pro okruh: 2 Dopis Andreji Babišovi

Dopis Andreji Babišovi

Odpověď Andreje Babiše

 


Starostové pro okruh: Dopis Andreji Babišovi

Starostové Horních Počernic, Suchdola a Radonic, jako zástupci sdružení „Starostové pro okruh“, adresovali v květnu dopis předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi s výzvou o skutečně relevantní posouzení obou variant Pražského okruhu, tzv. oficiální a regionální varianty, nezávislou odbornou institucí. Zde zveřejňujeme dopis samotný i odpověď předsedy vlády.

 
 

SeberTO: starostka a sprejeři v Horních Počernicích

V červnu ozdobily chodníky některých parků a sídlišť graffiti. Sprejovali je místní děti a starostka Hana Moravcová. Sprejování si užili jak sami uměli, tak kolemjdoucí. Sprejery zvali do svých ulic a vchody domů.

První podmínkou sprejování je povolení akce s místními institucemi, úřadem a městskou policí. Pak už se může vesele a legálně sprejovat. Očistí se povrch, na chodník s připevní speciální fólie s vyřezaným motivem, nasprejuje se obrázek a po chvilce zaschnutí je obrázek hotov. Pokračuje se do vyčerpání barev nebo zničení fólie… J

Kdo má zájem o graffiti SeberTO na konkrétním místě, ať píše na komunikace@pocernice.cz nebo do aplikace Praha20 (pro android). V září pokračujeme!

 


Šance pro Počernice

Vás srdečně zve na akci:

Další články najdete na archivní stránce.