Vážení spoluobčané, milí sousedé,

dovolte, abychom vám poděkovali za podporu v komunálních volbách 2014, v nichž jsme díky vaší přízni získali 44,13% hlasů, dvanáct z nás se stalo zastupiteli za nezávislé sdružení Šance pro Počernice. Díky vašim hlasům jsme získali Šanci pokračovat v naší práci pro Horní Počernice. Šanci, které si velmi vážíme ! Budeme se snažit ze všech sil plnit vše z našeho programu.

Děkujeme vám za vaši důvěru a podporu.

Hana Moravcová, Petr Herian, Eva Březinová, Dana Mojžíšová, Karla Polydorová, Alexandra Kohoutová, Jiří Beneda, Hana Čížková, Pavel Wágner, Božena Beňová, Eva Tůmová, Milan Herian, Klára Bonková, Miroslav Držmíšek, Iva Rosová, Ilona Juklová, Josef Černý, Jiří Špaček, Jarmila Blažková, Josef Beránek, Josef Ptáček, Blanka Brázdová, Petr Málek, Květa Valchařová 

 

Co jsme splnili ze slibů, které jsme vám dali v roce 2014 ?

INFRASTRUKTURA

 • Podařilo se nám dokončit rekonstrukce komunikací Otovická a komunikací v lokalitě Čertousy.  Nově jsme zrekonstruovali povrchy ulice Božanovská, Běluňská, Sekeřická, Bártlova a Tikovská.
 • V současnosti probíhá rekonstrukce ulic Mezilesí, U úlů a chodníky na Náchodské ulici.
 • S Technickou správou komunikací připravujeme projekt parkoviště P+R  u nádraží Horní Počernice.

DOPRAVA

 • Podařilo se dosáhnout  odpoplatnění D10 na katastru hl.m.Prahy.
 • Intenzivně se věnujeme cyklodopravě. Byla schválena cyklokoncepce v Horních Počernicích, připravujeme propojení cyklostezkami s Běchovicemi, Radonice a Černým Mostem. Společně s Institutem plánování a rozvoje Prahy pracujeme na studii proveditelnosti a realizaci lávky přes D11 směrem na Klánovice.
 • S ŘSD připravujeme realizaci odhlučnění dálnice D11 na celém území Horních Počernic.

VÝSTAVBA A ROZVOJ

 • Zastupitelstvo schválilo Radou navrženou Deklaraci podmínek a rozvoje Horních Počernic, kde preferujeme nízkopodlažní zástavbu a zástavbu rodinnými domy.

FINANCE

 • Ve výběrových řízeních, která městská část vyhlašuje, máme vždy zástupce veřejnosti, aby byla zajištěna naprostá transparentnost.
 • Daří se nám získávat finanční prostředky z evropských fondů a z ministerstev.

ROZPOČET A MAJETEK

 • Bezplatně získáváme do našeho majetku pozemky od Ministerstva vnitra, pozemkového fondu a Státního statku v likvidaci, zejména pod komunikacemi a veřejnou zeleň.
 • Od hlavního města jsme získali pozemek pro výstavbu parku a rekreační zóny v ulici Jizbická.
 • Dokončili jsme zateplení mateřských a základních škol, Domu dětí a mládeže, tělocvičny Ratibořická. Provedli jsme opravy elektroinstalací a WC.
 • V našich bytových domech Jívanská x Dobšická děláme půdní vestavby, kde vznikne 8 bytů a nájem z těchto bytů bude do budoucna příjem našeho rozpočtu.
 • Probíhá rekonstrukce knihovny na Náchodské ulici.
 • Zveřejňujeme smlouvy na webu ÚMČ a v registru smluv.
 • Namísto Rozklikávacího rozpočtu pravidelně informujeme naše občany o plnění rozpočtu a to jak na straně příjmů, výdajů a také investic.
 • Nové webové stránky, zveřejňování kompletních materiálů zastupitelstva na tomto webu a zasílání SMS pro počernické občany jsou dalším krokem k modernizaci informačních technologií.
 • V našich bytových domech bylo zřízeno místo domovníka, aby drobné opravy a požadavky od nájemníků byly řešeny v co nejkratším termínu.
 • Na Chvalském hřbitově bylo vybudováno nové kolumbárium.

BEZPEČNOST

 • Pro Horní Počernice konečně platí nulová tolerance hazardu, znamená to tedy, že zde nebudeme mít žádné herny.

ŠKOLSTVÍ, DĚTI, MLÁDEŽ, SENIOŘI

 • Od příštího školního roku připravujeme rozšíření kapacity předškolních zařízení pro děti do tří let věku.
 • Pro naše seniory připravujeme rozšíření Domu s pečovatelskou službou, byty pro seniora a také denní stacionář pro seniory.
 • V Kulturním centru pokračuje projekt Univerzita třetího věku.
 • Naše komunikace a chodníky, zejména na Náchodské ulici, prošly stavebními úpravami na bezbariérové přístupy.

HORNÍ POČERNICE, OBEC PŘÁTELSKÁ K RODINĚ.

 • Pokračujeme v tradicích.  Formanské slavnosti,  kde se účastní zástupci našich neziskových organizací. Ježíškova pošta a slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, ples seniorů, Počernice v pohybu, Den země a další akce, které zajišťují tak důležitá neformální a společenská setkání občanů Horních Počernic.
 • Toto všechno pořádáme pod hlavičkou Zdravá městská část Horní Počernice. Naše koordinátorka
 • Lenka Tomsová se svou prací podílí na setkávání radních s občany, která probíhají pravidelně v intervalu dvou měsíců a kde společně řešíme otázky, které občany zajímají a to nejen z jejich lokality, kde bydlí. V rámci Zdravá městská část se nám podařilo získat finanční prostředky na měřící stanici, která by měla ukázat, jak jsou Horní Počernice zatíženy emisemi.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Probíhá revitalizace Biologického rybníka a v jeho okolí bude vybudována rekreační a oddechová zóna.
 • Požádali jsme hlavní město o výkup pozemků u Koupaliště ve Svépravicích, abychom mohli revitalizovat vodní plochu a obnovit  zde veřejné přírodní koupaliště.

Ne vždy se vše podaří.

Nepodařilo se nám zrevitalizovat  Nolčův park. Bohužel jsme museli vrátit přidělených 9 milionů korun od hlavního města. Pokusíme se udělat alespoň drobnější úpravy v tomto parku, ale to už z našeho vlastního rozpočtu.

Jelikož se změnilo vedení státního podniku, odstoupila Česká pošta od svého záměru pronájmu prostor v budově, kterou jsme měli postavit v ulici Mezilesí. Zůstane zde tedy veřejné parkoviště a stávající budova pošty na Náchodské ulici právě prochází rekonstrukcí, aby byl zajištěn lepší komfort a zejména bezbariérový přístup pro klienty pošty.

Závěrem tedy mohu říci, že se nám daří naplňovat naše předvolební plány, které jsme občanům Horních Počernic slíbili. Při konstruktivnějším jednání v zastupitelstvu by se některé věci daly realizovat rychleji a snadněji, bez zbytečných obstrukcí, ale to je bolavé místo nejen naší městské části, jak slýchám i od ostatních kolegů starostů.

Prosím tedy všechny, kterým záleží na místě, kde společně žijeme, aby kdykoliv zasílali své nápady a podněty. Vy jste ti, kteří vytvářejí a tvarují Horní Počernice k obrazu svému. My,polečně s vámi, vám pomůžeme vaše nápady realizovat.

 

Co jsme splnili ze slibů, které jsme vám dali v roce 2010 ?

 • Po dlouhých letech byla konečně realizována dostavba kanalizace.
 • Intenzivně se pracuje na opravě komunikací (ulice Ve Žlíbku apod.)
 • Řešíme koncepci výstavby a rozvoje městské části, byl zpracován a připomínkován Strategický plán obce, udělali jsme důležité kroky k výstavbě mimoúrovňové křižovatky Beranka, zapojili jsme se do Místní agendy 21 i do projektu Zdravé město, po mnoha letech bylo dokončeno zateplení panelových domů v Mezilesí, byla vystavěna i opravena hřiště pro děti.
 • Výrazně se zvýšila čistota v obci a péče o zeleň a životní prostředí.
 • Nejen díky dostavbě MŠ Chodovická máme nyní záruku, že každé dítě z Horních Počernic od tří let bude umístěno k docházce do mateřské školy.
 • Podporujeme školy, školky, spolky a zájmová sdružení na území MČ, a to jak prosazením jejich vyššího rozpočtu, tak v jejich dalších aktivitách.
 • Společenské a kulturní vyžití v obci je nebývale bohaté, což zajišťuje perfektní fungování příspěvkových a neziskových organizací a spolků a jejich vzájemná spolupráce.
 • Věnujeme se spolupráci se seniory, podporujeme rodiny s dětmi atd.
 • Nadační fond Šance pomohl mnoha rodinám v nouzi a potřebným.

 

 

Vážení občané, ceníme si vaší podpory a děkujeme za ni!