Hana Moravcová

Hana Moravcová (1970) – po úspěchu Šance pro Počernice v komunálních volbách v roce 2010 získala pozici starosty, a tím se stala se první starostkou-ženou v historii Horních Počernic i původních samostatných obcí, z nichž Horní Počernice vzešly. Zároveň je členkou správní rady Nadačního fondu Šance, který pomáhá potřebným, především dětem a seniorům

Jako starostka Horních Počernic má za sebou spousty vykonané práce a velké úspěchy, mezi ně patří například návrat počernického fotbalu a znovuzrození klubu SC Xaverov, lepší úklid obce za méně peněz vlastními pracovníky, vybudování dětských hřišť u ZŠ Ratibořická a ZŠ Stoliňská (další hřiště se v červnu začne budovat v Čertousích), zřízení nízkoprahového klubu, zavádění nových tradic (Ježíškova pošta), investice vybraných peněz z nájmu bytů zpět do bytových domů, obnova Chvalského rybníka, vybudování kompostárny, zákaz vjezdu nákladní dopravy v ul. Ve Žlíbku.

Skvělým úspěchem je pak získání 160 milionů Kč z Magistrátu hlavního města Prahy pro Horní Počernice, které byly použity na rekonstrukci komunikací, dokončení kanalizace v Horních Počernicích, projektování MÚK Beranka, investice do oprav budov v majetku MČ, stavba nové školky. Hana Moravcová se zasloužila také o získání nemovitostí a majetku zpět do vlastnictví MČ, obrovské úspory při výběrových řízeních a získávání peněz pro Horní Počernice z EU fondů.

Mnoho svého času věnuje setkáním s místními organizacemi a spolky, je organizátorkou pravidelných plesů pro seniory, věnuje se rodinám s dětmi.

Vzorem v politice jsou pro ni T. G. Masaryk, Milada Horáková a Václav Havel. Velcí bojovníci za pravdu a vlastní názor.

„Bez osobní odvahy a odpovědnosti nelze dělat politiku opravdovou demokratickou a lidovou.“(Tomáš Garrigue Masaryk)

Hana Moravcová se narodila v roce 1970 a odmalička žije v Horních Počernicích. Po vystudování Střední zdravotnické školy pracovala na klinice ortopedie v Praze jako sálová instrumentářka. Vychovává dva syny ve věku 15 a 20 let a má starosti jako každá máma, aby kluci byli zdraví, šťastní a spokojení, studovali to, co je baví, žili spokojeným životem a byli hrdí, stejně jako ona, že žijí v Horních Počernicích.

Snažím se řídit slovy: trpělivost, vytrvalost a nadšení pro věc. Nadšení je nejvyšší hybnou silou, která vede lidi k vytrvalosti a mění záměr ve skutky. Ti, kdo v sobě mají nadšení pro věc, se málokdy vzdávají v okamžiku, kdy se objeví nějaká překážka. Naopak zaberou a snaží se je překonat. Práce pro Horní Počernice není záležitostí jedné osoby, musí jít o týmovou práci lidí, kteří si své názory vyměňují a tak vzniká ten nejlepší výsledek.

MOTTO: „Co mě nezabije, to mě posílí.“

… nahoru

Ing. Petr Herian

Petr Herian se narodil v roce 1969 v Praze, dětství prožil v Horních Počernicích, kde žije dosud. S manželkou Marií má pět dětí, tři děvčata a kluky dvojčata. Od svých 15 let pracuje s mládeží v salesiánské spiritualitě a ve Skautu. Je absolventem Fakulty strojní na ČVUT, obor přístrojová a regulační technika. V roce 1995 založil a do roku 2007 řídil společnost NEWTON Media, a.s., která se pod jeho vedením stala největší nadnárodní středoevropskou společností monitorující mediální trh. V roce 2008 založil společnost NEWTON Technologies, a.s., která se zaměřuje na systémy rozpoznávání hlasu. Špičková technologie (NewtonDictate) nachází rychle uplatnění v justici, ve zdravotnictví i v dalších oborech. Umožňuje hendikepovaným osobám ovládat počítač hlasem, komunikovat se světem a zvyšuje jejich uplatnění na trhu práce.

V roce 2002 se stal zastupitelem a radním pro školství a kulturu v MČ Praha 20 – Horní Počernice. Petr Herian se opakovaně stal finalistou soutěže Manažer roku, je členem Manažerského klubu při České manažerské asociaci a mezinárodní organizace FIBEP – Fédération Internationale des Bureaux d‘Extraits de Presse. Je spoluautorem unikátního patentovaného systému na zpracovávání informací (1995) a též spoluautorem knižní publikace 10 let v českých médiích (Portál 2005).

Petr Herian aktivně pomáhá řadě nadací – Nadace Naše dítě, projekt Pomozte dětem, Centrum Paraple, Informační centrum neziskových organizací, Fond slepých Brailcom, Konto Bariéry, Unie neslyšících, projekt Duhový most a další.

… nahoru

Mgr. Eva Březinová

Eva Březinová se narodila v roce 1976 v Lounech, ale od dětství žije v Horních Počernicích. Od roku 1996 učí s plným nasazením na ZŠ Stoliňská.

Při čtyřech dětech a na mateřské dovolené dálkově vystudovala VŠ, obor speciální pedagogika a získala titul Mgr.

Eva se věnuje nejen výuce ve škole, ale mnoho času věnuje i mimoškolní práci s dětmi. Zajímá ji historie a umění, její žáci získali mnoho cen ve výtvarných i literárních soutěžích. Spolupracuje s DDM hl. m. Prahy a spoluorganizuje akce pro děti v naší městské části.

Eva je vdaná a má čtyři syny.

… nahoru

Dana Mojžíšová

Dana Mojžíšová se narodila v Brně /1963/, kde také absolvovala studium uměleckého návrhářství. V Horních Počernicích žije od roku 1986, s manželem Vladimírem má dceru a syna (27 a 26 let). Od roku 1995 pracuje v Českém centru Mezinárodního PEN klubu jako tajemnice a je členkou Syndikátu novinářů, od roku 2004 redaktorkou Hornopočernického zpravodaje. V roce 2006 byla zvolena do Zastupitelstva MČ Praha 20, v r. 2009 radní a předsedkyní Výboru pro partnerství ZMČ Praha 20 s městy. Mions (Francie) a Brunsbűttel (Německo).

Věřím ve slova: Miluj bližního svého, jako sebe samého. Vztahy založené na vzájemné úctě a vědomí vlastní nedokonalosti nám nabízejí šanci k řešení problémů. Nechci od svých přátel, kolegů a spoluobčanů, aby mi chyby promíjeli nebo tolerovali, ale abychom je společně odstraňovali a napomáhali tak vytvořit atmosféru korektního dialogu, občanské společnosti a spolupráce lidí dobré vůle. Přeji si soudržnou společnost, ve které panuje respekt k názoru druhého a k sociálnímu aspektu. Budu ráda, když se podaří v politice udržet nebo dokonce zvýšit počet těch, kteří to takto chápou. Pravidla společnosti nemohou určovat pouze ukazatele ekonomické, nesmí v ní hlavně zaniknout výjimečnost každého z nás. Proto se při každé příležitosti snažím vyvíjet odpor vůči spekulativnímu jednání a arogantnímu chování těch, kteří zneužívají svou momentální politickou moc ve svůj prospěch.

 

… nahoru

Kája Polydorová

Karla Polydorová se narodila v roce 1969 v Praze 3, v Horních Počernicích žije od tří let. Vystudovala střední průmyslovou školu stavební a později dvouletou nástavbu odhady nemovitostí a ceny staveb. Po studiích pracovala jako projektant, následně jako správce domů a bytů na Praze 6 a Praze 1. Od roku 1997 je samostatně výdělečnou osobou v oblasti nemovitostí a stavebnictví.

 

„Horní Počernice pro mne znamenají podstatně víc než jen trvalé bydliště. Neumím si představit žít někde jinde.“

 

… nahoru

Mgr. Alexandra Kohoutová

Alexandra Kohoutová (1973) – v současné době již třetím rokem ředitelka Chvalského zámku, z něhož se jí podařilo vybudovat skutečné kulturní a společenské centrum nejen Horních Počernic a oázu pro rodiny s dětmi i návštěvníky všech generací. Chvalský zámek se tak pod jejím vedením stal progresivní příspěvkovou organizací plnou života, na kterou mohou být Horní Počernice právem hrdé.

Saša pochází původně ze střední Moravy, absolvovala Střední knihovnickou školu v Brně a poté promovala v oboru český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pak pracovala v nakladatelství Grada Publishing jako editorka ekonomické odborné literatury a následně působila více než deset let jako marketingová specialistka a manažerka v IT a telekomunikačních firmách.

Saša má dvě děti a i dvě mateřské dovolené využila naplno. Na té první napsala knihu – průvodce pro rodiče s dětmi „Praha s dětmi na krku aneb Výlety pro malé nožky“, která vyšla již ve dvou vydáních (Mladá fronta 2006 a 2012), na druhé mateřské dovolené – to již bylo v Horních Počernicích – sestavila úspěšnou petici proti zrušení autobusové linky 273 a vstoupila do komunální politiky jako nezávislá kandidátka za Šanci pro Počernice.Kromě funkce ředitelky zámku zastává i pozici předsedkyně dozorčí rady Nadačního fondu Šance pro Počernice, který pomáhá potřebným, především dětem a seniorům.

Saša je vdaná, má dvě děti – dceru a syna.

„V Horních Počernicích žiju pět let, na Chvalském zámku pracuji tři roky. Je neuvěřitelné, jak rychle se mi tato krásná část Prahy dostala pod kůži a jak dobře je zde mně i mé rodině i díky skvělým lidem, kteří zde žijí a kteří nás rychle přijali za své.

Snad za mě mluví má práce na Chvalském zámku, kterou dělám se skutečnou radostí, nasazením a odhodláním. Děkuji vám všem, že jsem zde mohla najít svůj domov. Budu pracovat stejně usilovně i nadále.“

MOTTO: Neslibuji a nestavím vzdušné zámky. Jen jeden – opravdový.

 

… nahoru

Mgr. Jiří Beneda

Narodil se v roce 1968 v Brandýse nad Labem a v Horních Počernicích žije od narození. Vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou a dále právnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni. Po studiích pracoval jako advokátní koncipient a po složení advokátních zkoušek pracoval krátce ve společnosti PRE, a.s. jako podnikový právník. V současné době vykonává samostatnou advokátní praxi v Horních Počernicích.

… nahoru

Bc. Hana Čížková

Hana Čížková se narodila v Horních Počernicích v roce 1952 a nikdy je na delší dobu neopustila. Po mateřské dovolené a krátkém působení v jiném oboru přijala počátkem 80. let místo vedoucí a produkční v nově otevřeném Domečku, který tehdy nesl název Kulturní centrum osvětové besedy a mládeže. Po převratu v roce 1989 se stala jeho ředitelkou.
V současné době je Kulturní centrum Horní Počernice jednou z příspěvkových organizací Městské části Praha 20 a stará se o Domeček, Divadlo v přírodě a Divadlo Horní Počernice. Kamenné divadlo bylo dlouho snem nejen jejím, ale i všech, kteří mají divadlo rádi a váží si dlouholeté ochotnické tradice v naší obci.

Právě kvůli divadlu jsem se ve svých dvaapadesáti letech rozhodla studovat a v roce 2007 absolvovala na Univerzitě v Hradci Králové bakalářský obor Mediální a komunikační studia – jazyková a literární kultura. Mám obrovské štěstí, že moje práce je také mým koníčkem. Mimo divadla mám ráda cestování a turistiku. Domovem pro mě není jen rodinný domek, ve kterém s manželem a mojí maminkou žijeme, ale celé Horní Počernice.“

MOTTO: Využij každého okamžiku. Ztracený čas se už nikdy nevrátí.

… nahoru

 

Ing. Pavel Wágner

Pavel Wágner se narodil v roce 1973 v Brandýse nad. Labem, ale již od narození žije v Horních Počernicích. Patří již do páté generace jedné rodové linie žijící ve Svépravicích.

Pavel vystudoval Střední zahradnickou školu v Mělníku a Zahradnickou fakultu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (obor Zahradní a krajinářská architektura). Absolvoval čtyři zahraniční stáže (v oboru zahradnictví a arboristika) ve Spojených státech a v Kanadě.

V současnosti se již dvacet let profiluje v oboru arboristika – péče o dřeviny rostoucí mimo les. Zabývá se jak praktickou péčí o stromy ve městech tak i jejich posuzováním stromů jako soudní znalec. Jako externí vyučující působí na Zahradnické akademii v Mělníku a Mendlově univerzitě v Brně. Pavel je velkým fandou městské cyklistiky jako alternativního způsobu dopravy a celkově je příznivcem „jedné stopy“.

V posledním období zastupitel, člen komise životního prostředí, člen dozorčí rady Nadačního fondu Šance.

Pavel je ženatý a má čtyři děti.

Práce v oblasti samosprávy městské části, jakou jsou Horní Počernice, je především o službě, využití odborných i osobních zkušeností, o dobrých vztazích se svým okolím i výborné znalosti místních poměrů. Svou činností bych rád podpořil ty, kteří se rozhodli nabídnout svůj potenciál i čas pro hospodárné a koncepční vedení obce bez nutného politického zabarvení. V komunální politice bychom měli podpořit zejména ty, které známe, kteří něco umí a jsou ochotni se o to podělit s ostatními. Zajímejme se o to, kdo a co již pro naší obec udělal, nebo může udělat. Dát hlas pouze politické straně bez bližší znalosti kandidátů a jejich konkrétní činnosti je v důsledku dle mého názoru horší než k volbám nejít vůbec. V tom vidím odpovědnost každého voliče.

MOTTO: Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost. (Přísloví)

… nahoru

Božena Beňová

Božena Beňová se narodila v roce 1951 ve Skleném na Slovensku. Absolvovala Střední knihovnickou školu v Bratislavě a celý svůj profesní život zaměřila na knihovnictví. V Horních Počernicích žije od roku 1973, kdy zde její zde její manžel začal působit jako duchovní v Církvi bratrské. Boženka s manželem vychovali čtyři děti, tři dcery a syna, a nyní dlouhodobě pečují o invalidní maminku.

V počernické knihovně začala pracovat v roce 1976, ale z politických důvodů se po mateřské dovolené nemohla vrátit, a tak si našla práci v technické knihovně SVÚSS Běchovice. Po politických změnách v naší zemi v roce 1989 přišla možnost návratu do hornopočernické knihovny a pracuje zde dodnes, a to již na zasloužené pozici ředitelky. 

„Boženka“, jak ji všichni znají, organizovala již několik ročníků dnů evropské kultury – cyklus Poznej země EU, naposledy to byly Dny slovinské kultury v roce 2013 a již pilně připravuje další ročník. Boženka má obrovskou zásluhu na spolupráci na celoevropském projektu „Post Bellum – Paměť národa“, respektive Paměť Horních Počernic. Přišla s myšlenkou připojit se ke sdružení Post Bellum a zachytit a doplnit historii Horních Počernic právě formou zaznamenáním rozhovorů s žijícími pamětníky. Vzpomínky našich pamětníků tak doplní obraz dějin Chval, Horních Počernic a Čerouz, Svépravic a Xaverova, které byly v červnu 1947 oficiálně sloučeny jako Horní Počernice.

„Nabízím zkušenosti v komunikaci napříč názorovým spektrem. Mojí prioritou je snaha lidi sbližovat.“

… nahoru

Eva Tůmová

Eva Tůmová se narodila 6. srpna 1978 v Brandýse nad Labem – Stará Boleslav a celý život žije v Horních Počernicích. Absolvovala Střední odborné učiliště v oboru pohostinství, ukončené maturitní zkouškou.

Evu určitě znáte jako vždy milou a usměvavou dámu, která vede obchod Ovoce a zelenina poblíž prodejny Albert.

Eva je rozvedená a má dvě dcery školou povinné a volný čas, kterého má opravdu málo, se snaží věnovat svým dětem.

„Myslím, že jsme dokázali, že můžeme být pro Horní Počernice přínosem, a proto bych se ráda přičinila o další rozvoj obce.“

… nahoru

Ing. Milan Herian

Milan Herian (1967) žije v Horních Počernicích od svého narození a vychovává zde s manželkou Markétou dvě dcery a čtyři syny. Po studiu na základní škole s rozšířenou výukou matematiky a fyziky pokračoval v rodinné tradici absolvováním střední školy stavební, fakulty stavební a nakonec se vyučil i zedníkem. Nicméně osud tomu nakonec chtěl jinak, a tak Milan prošel několika manažerskými pozicemi a v současné době již šestým rokem zastává pozici interního auditora v jednom státním podniku.

Pokud má chvilku volného času, tak jej spravedlivě dělí mezi svou rodinu a své koníčky. S manželkou se již několik let věnují společenskému tanci, se syny objíždí jejich fotbalové zápasy a sám již 21. sezonu aktivně chytá 1.ligu malého fotbalu Pražské klubové fotbalové ligy, kterou v roce 1993 pomáhal zakládat. Do povědomí nejenom hornopočernických občanů se Milan dostal před rokem a půl, kdy koordinoval celonárodní sbírku plastových víček pro nemocnou Michalku Láníkovou z Holešova. V letošním roce se podílí na obdobné sbírce plastových víček pro Maxima Čejkovského z nedalekého Kostelce n.Č.Lesy. Milan je od roku 1990 členem KDU-ČSL. V roce 2004 se stal předsedou místní organizace KDU-ČSL v Horních Počernicích a od roku 2011 je předsedou obvodního výboru KDU-ČSL Prahy 14 a též členem Pražského městského výboru KDU-ČSL. Ve volebním období 2010-2014 je členem Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 20.

MOTTO: „Když mohu, pomohu.“

… nahoru

MVDr. Klára Bonková

Narodila jsem se v roce 1978 U Apolináře, odkud si mne odvezli rodiče do Horních Počernic. Po ukončení povinné školní docházky na ZŠ Ratibořická jsem studovala na SZeŠ obor veterinární prevence v Českých Budějovicích, ve studiu jsem pokračovala na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Od listopadu 2005 působím ve veterinární ordinaci ve Chvalkovické ulici.

Ráda bych přispěla se svou ,, troškou do mlýna“.

… nahoru

Miroslav Držmíšek

Miroslav Držmíšek se narodil v roce 1963 ve Vysokém Mýtě. Do Horních Počernic přišel před dvaceti osmi lety jako fotbalista klubu SC Xaverov. Později se stal v klubu sportovním ředitelem. V roce 2006 z klubu přešel do SK Slavia Praha, kde působí jako generální sekretář. Do počernického fotbalového klubu se vrátil v roce 2012 jako generální ředitel. Podílel se na znovuzrození klubu SC Xaverov. Velký důraz klade na rozvoj mládeže v Horních Počernicích.

S manželkou Vlaďkou vychovávají dvě dcery Markétu a Zuzanu.

Přál bych si, aby děti a mládež trávily svůj volný čas na hřišti, ne na ulici.

… nahoru

Mgr. Iva Rosová

Dobrý den, jmenuji se Iva Rosová. Narodila jsem se v roce 1961. Jsem hornopočernická rodačka. Prošla jsem základní školou ve Svépravicích a Chvalech, pokračovala Gymnáziem v Nymburce a Pedagogickou fakultou UK v Brandýse nad Labem. Vystudovala jsem učitelství pro I. stupeň se zaměřením na výtvarnou výchovu. Po ukončení studia jsem nastoupila jako učitelka na ZŠ Chvaly, nyní Stoliňská, jako elementaristka, tedy učitelka prvního ročníku. Zde jsem působila dva roky, pak ale zvítězila má mírně dobrodružná povaha, a tudíž jsem se chopila příležitosti učit jako učitelka cirkusové malotřídky u Československých cirkusů a varieté (Tato zkušenost mě natolik zocelila, že cokoliv se přihodí na naší politické scéně, mě nemůže překvapit). Působila jsem tři roky u cirkusů Slovan a Humberto a prohlédla si jaksi neturisticky život v Gruzii, Arménii, Ázerbájdžánu a v evropské části perestrojkového SSSR. V roce 1989 jsem se vdala. Máme dvě dcery ve věku 17 a 21 let. Obě studují. Můj muž se věnuje arboristice a ošetřování stromů stromolezeckou technikou. Já od roku 1993 provozuji obchod se spodním prádlem. Pamětníci a vrstevníci mě znají z působení v dětském amatérském souboru, který spolu s ostatními obětavci přivedl k životu můj otec Vladimír Stoklasa.

Nemám žádné politické ambice, jen chci své síly nabídnout seskupení lidí, za které mluví spíš činy než projevy a kterým není lhostejné, jakým způsobem je využíván nemalý potenciál naší obce, kteří chtějí začít na čistém stole, nezatíženi problematickými vazbami a protislužbami, a jejichž cílem je racionálně se podílet na řízení obce.

… nahoru

Ilona Juklová

Ilona Juklová se narodila v roce 1941 v Teplicích, vystudovala obchodní akademii, vdala se a narodil se jí syn. Syn měl časté nemoci průdušek, a proto se s manželem rozhodli odstěhovat se odtud. Naskytla se jim možnost získat byt v Horních Počernicích s podmínkou, že budou oba deset let pracovat ve Státním statku Dolní Počernice. Zde nastoupila k práci v hospodářství Chvaly jako účetní,  její manžel v dopravě. Po narození druhého syna nastoupila po mateřské dovolené jako vedoucí účtárny na GŘ Mlékárenského průmyslu a posledních 15 let pracovala v Komerční bance. Nejdříve na pobočce, později jako vedoucí korunové účtárny.

Po odchodu do důchodu se Ilona Juklová rozhlížela po smysluplné činnosti. Nejprve pracovala ve výboru Organizace zdravotně postižených. Když zjistila, že v Počernicích není seniorská organizace, rozhodla se před osmi lety, že se ji ještě s několika ženami pokusí založit. Povedlo se. Za pomoci Ústředí Svazu důchodců ČR a Městského výboru Praha byla ZO Senioři Horní Počernice založena. Ilona Juklová je po celou dobu předsedkyní organizace. Je členkou sociálně zdravotní a protidrogové komise, komise pro NSZM a MA21 a pracuje v Komunitním plánování sociálních služeb.

„Protože jsem s vedením Městské části Horní Počernice velmi spokojená a oceňuji velkou vstřícnost a pomoc seniorům a zdravotně postiženým, péči o vzhled obce i spokojenost obyvatel naší městské části, rozhodla jsem se přijmout kandidaturu ve sdružení Šance pro Počernice.“

 … nahoru

 

Mgr. Josef Černý

Josef Černý se narodil roku 1946 v Praze, po střední všeobecně vzdělávací škole vystudoval Pedagogickou fakultu UK, obor přírodopis, zeměpis. Od roku 1978 žije s manželkou, rovněž učitelkou, v Horních Počernicích, kde řadu let působil jako učitel. Později přešel do Počernic, tentokrát Dolních, kde se stal ředitelem Dětského domova. Po dalších pedagogických zkušenostech se stal školním inspektorem a nyní, pokud je zapotřebí jeho zkušeností, je rád předává vysokoškolským studentům, připravujícím se na pedagogickou dráhu. Do hornopočernického zastupitelstva byl opakovaně volen na kandidátkách KDU-ČSL, byl členem rady a předsedou školské komise. Nyní je jejím členem.

… nahoru

Jiří Špaček

Jiří Špaček, narozen v roce 1973 v Brandýse n/Labem, je rodákem z Horních Počernic. Vystudoval odborné učiliště obor automechanik. Je ženatý, má syna 15 let. Je povoláním autodopravce. Jako koníčky má letectví a v posledních letech se aktivně  zapojil mezi Hornopočernické ochotnické divadelníky. Exceloval ve hře Ještě jednou zezadu a v Gulliverovi. Je držitelem ocenění Dádouch, jako herec roku  a kulisák roku.

Svojí kandidaturou chce podpořit zlepšení životních podmínek, dopravy a podnikání v Horních Počernicích.

… nahoru

 

MUDr. Jarmila Blažková

Narodila jsem se v roce 1953 v Praze. Absolvovala jsem Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy (1977). Praxe v jednotlivých lékařských oborech (interna, chirurgie, ORL a infekční odd.) v nemocnici Mělník (1977-1979). Atestace I. stupně v oblasti Pediatrie (1980). Mezinárodní kurz homeopatie (1992-1993). Atestace I. stupně v oboru myoskeletální medicína (1995), tříleté studium indické medicíny (Ájurvédský Institut DHANVANTRI, Praha (1995-1997). Spolupráce s MUDr. Gaston Houngbendgie (Benin) kombinace afrických a evropských bylin. V současné době jsem zapojena do projektu Protidrogová prevence pod záštitou Evropského sociálního fondu. V dětské ordinaci v Horních Počernicích pracuji 31 let.

„Je úžasné spolupracovat s lidmi, kteří nejsou angažováni v politické straně, pracují pro občany Horních Počernic bez intrik, bez záměru vlastního obohacení, na základě vzájemné úcty, pokory a pochopení.“

… nahoru

Mgr. Josef Beránek

Josef Beránek se narodil v roce 1968 v Praze Strašnicích, od roku 2006 žije s rodinou v Horních Počernicích. Vystudoval Univerzitu Karlovu (Matematicko fyzikální fakultu) a Robert Schuman Institut v Bruselu. Přes deset let působil v nakladatelské branži jako redaktor a posléze publikační ředitel sekce populárně odborných časopisů v nakladatelství Portál. Později se věnoval projektovému a personálnímu řízení. Posledních šest let se věnuje mj. problematice evropských fondů jak na straně poskytovatele (Ministerstvo kultury ČR), tak na straně příjemců. Podílel se díky tomu na přípravě a realizaci řady velkých investičních projektů obnovy kulturních památek a vědecké infrastruktury. Od roku 2011 pracuje na České zemědělské univerzitě jako vedoucí oddělení strategie a oddělení komunikace.

V mládí byl aktivním členem TOM a Skautu, volný čas věnuje dodnes turistice s rodinou či natáčení a publikování rozhovorů. Aktivně pomáhá několika občanským spolkům a je členem pracovních skupin v sociálně ekonomické oblasti.

Díky zkušenostem s revitalizací památkových areálů a sociálně ekonomickými projekty podporuje rozvoj místních komunit, který posiluje soudržnost a dobré sousedské vztahy, ale i lokální ekonomiku a bezpečné prostředí.

… nahoru

Josef Ptáček

Josef Ptáček (1972) se narodil v Praze a od svých 22 let žije v Horních Počernicích. Vystudoval Střední odbornou školu polygrafickou v Praze. V současné době pracuje v zahraniční firmě zabývající se polygrafickou výrobou. Je ženatý, s manželkou Radkou vychovává dceru Martinu a syna Josefa. Mezi jeho zájmy patří příroda, je členem Českého spolku kaktusářů. Svůj další čas věnuje cestování a sportu, zejména bojovému umění, kde díky svým dětem zažívá velké sportovní úspěchy. Hlavním koníčkem Josefa Ptáčka je tedy 100% podpora svých dětí při všech jejich činnostech. Čas strávený manažerskou prací v jejich prospěch mu dává mnoho radosti, ale i starostí. Do komunální politiky se dosud nezapojil, i když vstup delší dobu zvažoval. Nemá politické cíle, jedná se mu pouze o pomoc při řešení problémů obyvatel Horních Počernic. Ve své činnosti by se chtěl zaměřit na oblast využití volného času, a to jak dětí, dospělých, seniorů, tak i handicapovaných občanů.

„Mezi další oblasti, jimž bych se rád věnoval, patří problematika rostoucí kriminality a problémy s dopravou. Další závažná témata, která trápí naši obec, by přenechal kolegům, v jejichž kompetenci se daná oblast nachází. Jsem však připraven postavit se všem problémům čelem, což některým lidem nemusí být příjemné. Věřím, že bych byl pro Horní Počernice přínosem.“

„Nezáleží na politické příslušnosti, ale na konkrétních lidech a v komunální politice to platí dvojnásob.“

… nahoru

Ing. Blanka Brázdová

Blanka Brázdová se narodila v roce 1958 a hornopočerničtí ji znají jako jednatelku známé společnosti Sundrape.
Blanka Brázdová je velkou milovnicí psů i všech zvířat. Již od 12 let je jejím koníčkem kynologie, především sportovní výcvik. Péče o zvířata a jejich výcvik je i jejím posláním – v roce 2013 založila Základní kynologickou organizaci v Horních Počernicích, které začíná působit v ulici U Hvozdu.
Blanka Brázdová má vysokoškolské vzdělání, je absolventkou VŠCHT, má dvě dospělé děti. V Horních Počernicích žije od roku 1986 a je zde moc ráda.

“ Jsem připravena pomoci dle svých schopností, kde bude potřeba.“

… nahoru

Petr Málek

Narodil jsem se v roce 1968 v Brandýse n/Labem a žiji celý život v Horních Počernicích. Maturoval jsem v roce 1987 na Střední hotelové škole v Praze. V roce 1990 jsem založil se svým otcem (počernickým patriotem) malou firmu na výrobu plastů, ve které pracuji dodnes. Jsem ženatý a mám patnáctiletou dceru. Nemám politické ambice,ale touhu něco dobrého vykonat pro ,,své milované Počernice‘‘.

… nahoru

Mgr. Květa Valchařová

Narodila jsem se v Horních Počernicích v roce 1942. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Brandýse nad Labem. Od roku 1965 až do dnešního dne učím na ZŠ Ratibořická.

„Paní učitelka Mgr. Květa Valchařová pracuje ve školství od roku 1962. Na naší základní škole učila od roku 1965 zpočátku na I. stupni, později na II. stupni český jazyk, tělesnou výchovu, přírodopis, vykonávala funkci výchovné poradkyně, vedla zájmové kroužky, zapojovala se do veřejného života v obci. V současné době pracuje na částečný úvazek ve školní družině. Paní učitelka stále velmi ochotně jezdí s dětmi na školy v přírodě, lyžařské výcviky, tematické zájezdy. Perfektně zastává při těchto akcích i funkci zdravotníka. Vedení školy, kolegové a ostatní zaměstnanci ji obdivují pro její životní moudrost, obětavost, tolerantnost, lidskost, optimismus a neutuchající energii. Váží si jí několik generací žáků. Učitelské povolání je pro ni skutečně posláním.“
Mgr. Jana Neudertová, ředitelka školy

„Do sdružení Šance pro Počernice jsem se ráda zapojila, většinu kandidátů osobně znám, třetinu z nich jsem učila…“

… nahoru

Jan Eisenhamer

Jan Eisenhamer se narodil v roce 1975 v Praze. Vyrůstal v Kobylisích a od osmi let potom v Praze ve Vysočanech. Do Horních Počernic se přistěhoval v roce 2002. V Horních Počernicích pevně zakořenil a to hlavně díky společenství lidí, se kterými se zde seznámil, ale i počernickému charakteru, které spojuje vesnici s městem. Je ženatý a má tři dcery. Vystudoval elektrotechnickou střední školu a ekonomickou akademii. V současné době se živí jako technický specialista ve firmě, která se zabývá výrobou optických médií CD a DVD. V této firmě uskutečnil i řadu zahraničních služebních cest například do Jižní Koreji, Spojených arabských Emirátů a do Iránu v pozici podpory pro zákazníka a procesního technika. Zajímá se o cestování, hudbu a amatérské zpracování foto-video technikou. Se svou ženou cestoval po Iránu, Pákistánu a Indii. Rád hraje na kytaru, experimentuje s jinými nástroji, na které neumí. Toto se snaží prodat zejména ve chvalské schole při hraní s dětmi a mládeží.

Jsem bez velkých politických ambicí, ale cítím potřebu podpořit lidi, kterým důvěřuji a myšlenky pro zlepšení života v naší obci. Velmi rád bych se angažoval v rozvoji obce v oblasti školství, mimoškolního vzdělávání, aktivit pro děti a mládež a také pro využití času a aktivního přístupu k životu pro naše seniory. Chtěl bych usilovat o řešení, která budou v rovnováze pro všechny obyvatele, kteří bydlí v naší obci. Aby problémy a potřeby lidí byla řešena s koncepcí, podle důležitosti a na základě poctivé úvahy a nebyli upřednostňováni pouze někteří či některé skupiny.

… nahoru

Jana Jelínková

Ing. Jana Jelínková

Narodila se v roce 1959 v Praze. V Horních Počernicích žije od roku 1980, ale má tady své kořeny, narodil se zde tatínek i dědeček. Vystudovala klasické gymnázium a obchodní fakultu na VŠE Praha. Po studiích krátce pracovala v podniku zahraničního obchodu Artia. Do roku 1989 pečovala o děti (syn 1983, dcera 1984). Od roku 1990 postupně pracovala v Koordinačním centru Občanského Fóra a Federálním shromáždění, od roku 1993 v reklamní agentuře BBK. V roce 1999 se jí narodila další dcera, která dnes chodí do šesté třídy.

V současné době se zabývá tlumočením a překládáním, učí francouzštinu v DDM v Horních Počernicích nebo individuálně. Do komunální politiky se zapojila v roce 2006, kdy se stala členkou Výboru pro partnerství ÚMČ Praha 20. Stará se zejména o spolupráci s našim partnerským městem Mions ve Francii.

… nahoru

Svatopluk Malina

Svatopluk (Sváťa) Malina je v Horních Počernicích dobře známý jako sportovní manažer fotbalového klubu SC Xaverov. Jeho fotbalové působení má bohatou historii – fotbalu a sportu zasvětil celý svůj život. Již od roku 1987 pracoval jako dobrovolný funkcionář v různých komisích ČMFS a celých osm let byl 1. místopředsedou Pražského fotbalového svazu. Pracoval v řadě klubů, například SK UNION Čelákovice, SC Xaverov Horní Počernice, FK Slavoj Vyšehrad, SK Slavie Praha, FK Viktoria Žižkov, FK Admira Praha. Působí jako místopředseda ORK Pražského fotbalového svazu.

 Svatopluk Malina se narodil v roce 1943 v Praze. V roce 1962 se vyučil jako elektromechanik měřicích přístrojů a následně v roce 1967 úspěšně maturitou zakončil Vyšší průmyslovou školu elektrotechnickou v Praze 2. Ve svém profesním životě dlouho působil jako servisní technik, ale také jako samostatný výzkumný pracovník a na vedlejší pracovní poměr jako vedoucí kina.

 „Ve svých prioritách a zájmech jsem vždy preferoval sport a na prvním místě fotbal. Zajímá mě také kinematografie, rekreačně se věnuji tenisu a volejbalu. Má práce sportovního manažera klubu SC Xaverov mi přináší radost z výborných výsledků a z toho, že opět výborně funguje.“

… nahoru

 

… nahoru

… nahoru