NADAČNÍ FOND ŠANCE

O nadačním fondu

Nadační fond ŠANCE působí na území městské části Praha 20 – Horní Počernice. Aktuální grantová témata definuje na základě průzkumu potřeb cílových skupin a konzultací s odborem sociálních věcí a zdravotnictví  a s dalšími obecně prospěšnými organizacemi.

Internetové stránky nadačního fondu najdete na adrese www.nfsance.cz.


Aktuality

Šance mladým i seniorům

Na NADAČNÍ FOND ŠANCE se mohou od listopadu do konce prosince obrátit senioři či děti a mladí lidé v nesnázích prostřednictvím svých zákonných zástupců.

Nadační fond ŠANCE vyhlašuje další výzvu k podávání žádostí o příspěvky, které pomohou našim starším spoluobčanům z Horních Počernic ulehčit nároky stáří. Současně je výzva určena rodičům či právním zástupcům dětí a mladých, kteří se ocitli v nesnadné životní situaci a nemohou využít jiné formy sociální podpory či jiných grantových výzev.

Aktuální grantové řízení má uzávěrku 31. prosince 2012. O nadační příspěvek mohou zažádat občané Horních Počernic, kteří se ocitli v sociálně tíživé situaci a příspěvek by jim mohl pomoci náročnou situaci řešit. Nadační fond podpoří nákup konkrétního zařízení nebo vybavení domácnosti či související služby, které se přímo projeví na uspokojení základních životních potřeb seniora.

Zároveň je také možné žádat o příspěvek na podporu vzdělávacích aktivit dětí a aktivit ve volném čase s ohledem na blížící se nové pololetí (např. příspěvek na učební pomůcky, úhrada kroužkovného, příspěvek na hudební nástroj pro talentované dítě apod.). Zvláštní pozornost je nabízena i rodinám, jejichž děti jsou omezeny zdravotním hendikepem a ke svému životu potřebují speciální režim, který jim rodina není schopna ze svých zdrojů sama zajistit (např. speciální proti roztočové ložní povlečení pro dítě s dýchacími obtížemi, příspěvek na lázeňský pobyt apod.).

Více informací o grantovém řízení včetně formuláře žádosti naleznete na www.nfsance.cz.

Jsme si vědomi toho, že senioři v nouzi ani sociálně slabší rodiny se možná k této informaci nedostanou, proto žádáme vás, čtenáře, abyste nás na své starší spoluobčany, kteří se ocitli ve vážné nouzi, či podobně znevýhodněné děti upozornili.

Ing. Petr Herian, předseda správní rady Nadační fond ŠANCE


Nadační fond ŠANCE za rok pomohl 17 lidem

V březnu loňského roku byl založen z iniciativy starostky Hany Moravcové a člena zastupitelstva Petra Heriana Nadační fond ŠANCE, jehož cílem je podpora občanů Horních Počernic, kteří se  ocitli v sociálně tíživé situaci. „I v Počernicích se najdou lidé, kteří se ocitli v mimořádně náročné životní situaci, a přitom nemají nárok na běžné sociální dávky,“ říká předseda fondu Petr Herian.

Proč jste se vlastně rozhodli založit nadační fond?

Během své práce pro naši městskou část, jsme se nejednou setkali s lidmi, kteří propadli a propadávají sítem sociální podpory a přitom jejich životní situace je velmi komplikovaná. Spolu s paní Moravcovou jsme se rozhodli, že se vzdáme části svých příjmů za práci pro obec a peníze poputují tam, kde budou třeba. Tak vznikl Nadační fond ŠANCE.

Kdo určuje, kam peníze poputují?

Nadační fond vypisuje čtyřikrát do roka grantové řízení s konkrétním grantovým tématem a s jasně vymezenou specifikací, kdo může být příjemcem nadačního příspěvku. Podané žádosti pak posoudí správní rada fondu a rozhodne, kdo a v jaké výši příspěvek obdrží.

Jak zjistíte, že žadatel je skutečně potřebným?

Žádost musí být předložena na speciálním formuláři, díky kterému získáme základní informace o žadateli a jeho situaci. Pomáhá nám také spolupráce se sociálním odborem městského úřadu, lékaři či učiteli počernických škol. Jakmile obdržíme žádost o nadační příspěvek, žádáme důvěrně o spolupráci některou z těchto institucí a ve spolupráci s nimi vzniká postoj k jednotlivým žádostem.

Kolik potřebných již získalo nadační příspěvek?

Za období od loňského června, kdy byla první uzávěrka pro příjem žádostí, jsme podpořili 17 žadatelů v celkové výši 85 310 Kč. Mimochodem někdy sociální situaci žadatele pomůže vyřešit relativně malá finanční částka, je-li doprovázena kompetentní lidskou podporou.

A jaké máte plány pro příští období?

Rádi bychom se intenzivněji zaměřili na děti a mládež z naší městské části, a proto budeme téma zahrnující tuto cílovou skupinu vyhlašovat pravidelně při každé grantové výzvě spolu s dalšími grantovými  tématy. Informace budeme jako dosud zveřejňovat na webových stránkách fondu a v počernickém Zpravodaji.

Josef Beránek

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rozhovor s Jiřinou Geyerovou, talentovanou krasobruslařkou

Slečna Jiřina Geyerová je šestnáctiletá talentovaná krasobruslařka, kterou má od tří let v pěstounské péči její teta paní Jaroslava Mertlová. Díky finanční pomoci Nadačního fondu Šance může Jiřina pokračovat v krasobruslení na vrcholové úrovni a být tak jednou z největších nadějí tohoto sportu v České republice.

Jiřinko, jaké jsou tvé největší úspěchy?

Letos je mým největším úspěchem 6. místo na Mistrovství ČR v Pardubicích. V krátkém programu jsem byla čtvrtá, celkově šestá. Na toto umístění jsem opravdu hrdá, protože snad můžu říct, že jsem se tak zařadila mezi juniorskou špičku krasobruslařek u nás.

Blahopřeju! Jak dlouho se tomuto krásnému sportu věnuješ?

Závodně bruslím už jedenáct  let a výsledky jsou stále lepší. Je to však zásluha i mojí tety Jaroslavy Mertlové, která se mi velmi obětavě věnuje, ač sama je nemocná, má problémy se srdíčkem. Velký podíl na mém úspěchu má můj trenér pan František Pechar a také paní Renata Nováková, která má na starosti mou cvičební přípravu.

A věnuješ se jen vrcholovému sportu, nebo zároveň studuješ?

Jsem studentkou zdravotnického lycea. Tato škola je velmi náročná, takže přiznávám, že sladit studium a vrcholový sport chce velké úsilí, ale jde to! Trénuji odpoledne po škole a po večerech se učím a připravuji na studium.

Co tě čeká v nejbližším období?

Tak určitě je to příprava na prověrky v srpnu. Pokud úspěšně projdu prověrkami, mohu se dostat do střediska vrcholového sportu. Takže aktuálně trénuju trojité skoky, dvojité axely umím, ty mi jdou dobře. V srpnu pojedu na soustředění do Horních Míseček, odkud nás denně svážejí na stadión  bruslit do Vrchlabí. Jen toto soustředění stojí skoro dvacet tisíc korun.

Dotkly jsme se otázky peněz. Vrcholový sport je určitě finančně náročný. Dokážeš říct, jaké náklady vynaloží teta na tvou přípravu?

Krasobruslení je finančně velmi náročný sport, neboť jsou zde velké náklady na pronájem ledové plochy. V minulém roce jsme získali díky Nadačnímu Fondu Šance dvacet tisíc korun na pronájem ledové plochy, letos nám bylo schváleno deset tisíc korun. Tyto finance jsou pro nás opravdu důležité, neboť pronájem ledové plochy stojí 3 500 Kč měsíčně  a další téninkové hodiny na ledové ploše navíc, odměna trenérovi, krasoboty, brusle, šaty na krátký program na volnou jízdu, tréninkové oblečení, doplňky, poplatky za zátěžové testy na FTVS, poplatky za tělocvičnu a jiné. Nadaci Šance tímto moc děkujeme.

Pomohl nám také grant MČ Praha 20, který byly určen na uhrazení šatů, bot, soustředění a částečně také na pronájem ledové plochy.

Jiřinko, kam dál směruješ? Co tě baví, naplňuje, jaké máš sny?

Chtěla bych v krasobruslení dojít co nejdál.  Tajným přáním je reprezentovat v budoucnu naší republiku v zahraničí  a to znamená hodně tvrdé práce a vytrvalosti. Také je pro mě důležité úspěšné absolvování školy. A mám i další sny pro budoucnost – jednou bych chtěla trénovat malé děti. Už jsem absolvovala školení pro trenérky 3. třídy a pomáhám při náboru malých dětí. To mě opravdu moc baví. A až budu jednou plnoletá, chci absolvovat také školení rozhodčích.

Zkrátka – co se týče krasobruslení, chci znát a umět úplně všechno!
Za rozhovor děkuje

Alexandra Kohoutová, Šance pro Počernice